Kulturpolitikk

EU melder ?kt jentesatsing ? Norge m? f?lge etter

Etter at Malala Yousafzai (15) ble skutt i hodet p? vei til skolen, varsler Europaparlamentet en kraftig ?kning i satsningen p? jenters rettigheter. ? N? er det p? tide at Norge gj?r det samme, sier Helen Bj?rn?y, generalsekret?r i Plan Norge.
Drapsfors?ket p? Malala, den unge jenta som ble kjent for ? kjempe for jenters rett til utdannelse i Pakistan, sjokkerte en hel verden. N? har 2,2 millioner skrevet under p? kravet om umiddelbar handling for utdanning av jenter i Pakistan.
Malala-saken har ogs? f?rt til politiske endringer. Like etter hendelsen krevde Europaparlamentet at EU styrker arbeidet med jenters rettigheter p? en rekke omr?der. Blant annet krever de folkevalgte:
mer penger til ? beskytte kvinner og jenter mot voldtekt, misbruk og vold i hjemmet,
at EU gj?r alt det kan for ? fremme og ivareta barns rettigheter,
at kvinner og barns rettigheter blir bragt p? banen i alle menneskerettighetsdialoger, spesielt diskriminering og vold mot kvinner og jenter, herunder tvangsekteskap.
God anledning for endring
I Norge er Stortinget midt i behandlingen av statsbudsjettet for neste ?r.
– N? har stortingspolitikerne sjansen til ? vise at de tar jenters rettigheter p? like stort alvor som Europaparlamentet. Norge kan ikke v?re d?rligere enn EU i disse sp?rsm?lene, sier Helen Bj?rn?y, generalsekret?r i Plan Norge.

Plan-fokus p? jenters rettigheter
Plan Norge har i forkant av markeringen av FNs f?rste jentedag 11. oktober bedt norske stortingsrepresentanter ?ke st?tten til jenters utdanning og ta opp sp?rsm?let om barneekteskap og vold mot jenter i samtaler med partnerland. 48 stortingsrepresentanter, fordelt p? alle partier, svarte ja til kravet.
? Vi mener det m? settes av egne midler til ? kunne tilby faglig hjelp i arbeidet med ? f? p? plass effektive lovverk som hindrer barneekteskap og andre overgrep mot jenter, sier Bj?rn?y.

Fra EU-parlamentets resolusjon (hele resolusjonen p? dansk):
Europaparlamentet
– oppfordrer inntrengende Kommisjonen og R?det samt det internasjonale samfunn til ? sikre en vesentlig forh?yelse av de midler, som avsettes til beskyttelse av kvinner og jenter mot voldtekt, misbruk og vold i hjemmet, og til ? st?tte foranstaltninger, som kan danne grobunn for sivilsamfunnsbevegelser mot forskjellsbehandling av kvinner og jenter;
– oppfordrer Kommisjonen til ? f?lge opp sine l?fter i meldingen om ?En s?rlig plass for barn i EUs eksterne foranstaltninger? og sikre, at EU gj?r alt, hva det kan for ? fremme og ivareta barns rettigheter;
– understreker vittigheten av, at kvinners og barns rettigheter uttrykkelig blir bragt p? banen i alle menneskerettighetsdialoger, is?r sp?rsm?let om bekjempelse og fjerning av alle former for diskriminering og vold mot kvinner og jenter, herunder tvangsekteskap, vold i hjemmet og systematisk drap p? kvinner og jenter (femicide), og at p?beropelse av en hvilken som helst skikk, tradisjon eller religi?s betraktning av en hvilken som helst art for ? unndra seg ansvaret for ? bekjempe en slik brutalitet forkastes; finner, at bekjempelsen av skikken med barneekteskap er en avgj?rende forutsetning for ? oppn? respekt for unge jenters grunnleggende rettigheter i Pakistan;
Plan Norge – 75 ?r for og med barn0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy