Kulturpolitikk

EUs bistandskutt kan f? fatale konsekvenser for fattige barn

N?r EU-landene samles rundt forhandlingsbordet i dag ligger det an til et drastisk kutt i bistand. Plan frykter f?lgene for fattige barn som er helt avhengig av hjelp til mat og medisiner.
I g?r og i dag forhandler EU-land frem langtidsbudsjettet for perioden 2014-2020. Forslaget som har blitt lagt frem foresl?r ? kutte i bistanden med tolv prosent. Plan jobber n? iherdig for ? f? EU til ? ombestemme seg.
– I ?konomiske krisetider forst?r vi at EU m? stramme inn p? budsjettene, men dette kan ikke g? utover barn i fattige land i en s? stor grad som det EU foresl?r, sier generalsekret?r i Plan Norge, Helen Bj?rn?y.
Bj?rn?y er spesielt bekymret for de aller mest s?rbare barna; barn p? flukt, barn i t?rkerammede og konfliktfylte omr?der og for barna som ikke f?r utdanning.
EU-bistand er avgj?rende
– Riktig bruk av bistandspenger er helt avgj?rende for verdens fattige barn. Gjennom god helse og utdanning finnes det en mulighet for ? komme seg ut av fattigdom og bygge seg en bedre fremtid, sier Bj?rn?y.
Her er noen eksempler p? hva EU-bistand har bidratt til i ?rene 2004-2009:
9 millioner barn har kunnet begynne p? grunnskolen, og over 720 000 grunnskolel?rere har f?tt utdanning
10 millioner kvinner har f?tt r?d med hensyn til familieplanlegging, og 4 millioner kvinner har f?dt med profesjonell assistanse
31 millioner mennesker har f?tt tilgang til rent drikkevann
9 millioner mennesker har f?tt tilgang til et toalett
?pent brev til beslutningstakere
I et ?pent brev til EUs stats- og regjeringssjefer har generalsekret?rene fra elleve Plankontorer oppfordret EU til ? vise globalt lederskap med henvisning til at EU ikke kan spille en ledende rolle i verden uten ? vise et sterkt engasjement for utviklingsland. Plan mener at EU b?r forkaste det n?v?rende budsjettforslaget og opprettholde det n?v?rende bistandsbudsjettet slik det er foresl?tt av EU-kommisjonen.
– Halvparten av befolkningen i utviklingsland er barn, og barnefattigdom er et stadig ?kende problem. Derfor er st?tte til barn ? og spesielt s?rbare jenter ? uhyre viktig. Det ? satse p? barna er helt avgj?rende for ? sikre varig utvikling over tid, sier Helen Bj?rn?y generalsekret?r i Plan Norge.

Om Plan
Fadderorganisasjonen Plan Norge er en del av den internasjonale utviklingsorganisasjonen Plan, som jobber med 1,5 millioner fadderbarn og 90 000 lokalsamfunn i 50 land. Plan ble etablert i 1937 i Spania for ? bedre forholdene for barna som ble rammet av borgerkrigen.Plans arbeid baserer seg p? FNs barnekonvensjon. Plan jobber for at alle barn har rett til ? g? p? skole, f? tilgang til helsetjenester, bli beskyttet mot vold, overgrep og fors?mmelse, delta i samfunnet og v?re med ? p?virke sine egne liv.
Plan Norge – 75 ?r for og med barn0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy