Kulturpolitikk

F-35 har ikke kommunikasjonsproblemer

Regjeringen har ikke fulgt opp Stortingets anmodning om ? legge til rette for tilskudd til bygging av ungdomsboliger. I forbindelse med budsjettbehandlingen bes n? Kommunalkomiteen om ? purre opp regjeringen p? dette punktet.
NBBL la i g?r fram sine synspunkter p? forslaget til statsbudsjett for 2012 for Kommunal- og forvaltningskomiteen. NBBL ber bl.a. Kommunalkomitéen gjenta fjor?rets enstemmige anmodning overfor regjeringen om at tilskudd til bygging av utleieboliger utvides til ? omfatte utleieboliger for ungdom generelt. I dag gir Husbanken kun tilskudd til bygging av kommunale utleieboliger for vanskeligstilt ungdom. NBBL foresl?r ogs? ? ?ke denne tilskuddsposten med 100 mill. kr.
– Det er ?nskelig at det ikke kun er vanskeligstilte og bostedsl?se som skal fanges opp i denne ordingen, men ogs? ungdom generelt. Dette er Stortinget enig med NBBL i, men regjeringen har ikke fulgt opp. Derfor har vi bedt Kommunalkomiteen b?de purre opp regjeringen, og dessuten at tilskuddposten styrkes, sier adm. direkt?r Thor Eek i NBBL.
Mer l?n til nybygging
I NBBLs innspill til regjeringens forslag til budsjett for 2012, st?r ogs? NBBL hardt p? at Husbankens utl?nsmidler m? ?kes. Regjeringen foresl?r en total l?neramme p? 15 mrd. kr, som er 5 mrd. mindre enn ?rets ramme.
– ?rets ramme p? 20 mrd. kroner er allerede brukt opp ? ikke minst fordi man har gitt mye av l?nemidlene til Startl?n for ungdom. Dette er en prioritering NBBL har forst?else for, men det gir mindre penger til nybygging ? som ikke minst regjeringspartiene s? sent som i valgkampen var opptatt av at Husbanken m?tte f? mer av. En reduksjon av l?nerammen st?r derfor i kontrast til tidligere signaler og inneb?rer dessuten at regjeringen lar v?re ? bidra til en hardt tiltrengt ?king i byggingen av nye boliger med gode kvaliteter til en fornuftig pris, p?peker adm. direkt?r Thor Eek i NBBL.
Andre innspill fra NBBL til Statsbudsjettet for 2012:
– stimuleringstiltak i eksisterende bebyggelse ? herunder etterinstallering av heiser
– avklaring av regelverk for tilskudd til omsorgsboliger
Les mer om NBBLs synspunkter p? forslaget til statsbudsjett for 2012 her
Kontaktpersoner:
Kommunikasjonskonsulent – Ingebj?rg S?renes Telefon: 22403890 Mobil: 92231861 E-post: [email protected]
Administrerende direkt?r – Thor Eek Telefon: 22403850 Mobil: 905 36 881 E-post: [email protected]
Tore Johannesen Telefon: 22 40 38 70 Mobil: 915 46 042 E-post: [email protected]
Lenker
http://www.nbbl.no
0000

Similar Posts