Politikk

F? bruker tjenesten Mine resepter

Syv av ti resepter er n? elektroniske. Likevel har bare hver tiende pasientene brukt informasjonstjenesten Mine resepter for ? f? oversikt over hvilke gyldige resepter de har.
E-resept ble en landsdekkende ordning i alle apotek og de fleste legekontor i februar i ?r. E-resept er en ordning der legen sender resepten elektronisk til en nasjonal database, der apotekene kan laste ned resepten elektronisk n?r pasienten ber om det. ? B?de pasientene og helsepersonell er generelt veldig godt forn?yd med e-resept. En av utfordringene med ordningen er imidlertid at pasienten lett kan miste oversikt over hvilke legemidler hun faktisk har resept p?. S?rlig gjelder dette for pasienter som bruker flere legemidler fast, sier Terje Wistner, direkt?r for teknologi og e-helse i Apotekforeningen.
Den elektroniske tjenesten som skal hjelpe pasientene med ? holde oversikt over reseptene sine, er kalt Mine resepter. Systemet er en del av den digitale tjenesten Min helse, som bl.a. ogs? gir oversikt over egenandeler og vaksiner. ? I lys av at Min helse er helsemyndighetenes storsatsing p? digitale helsetjenester, er jeg overrasket over at s? pass f? pasienter kjenner til og bruker Mine resepter, sier Wistner.
To av tre mangler kjennskap
En unders?kelse TNS Gallup utf?rte for Apotekforeningen i oktober i ?r, svarer 65 prosent at de har f?tt en elektronisk resept. I den samme unders?kelsen sier en av ti at de har benyttet tjenesten Mine resepter. Til sammen har en tredjedel h?rt om tjenesten, men to tredeler alts? ikke kjenner til muligheten for ? f? oversikt over egne resepter. ? Det er likevel gledelig at s? mye som halvparten av dem over 60 ?r kjenner til tjenesten. Dette m? v?re ett av f? omr?der der den eldste delen av befolkningen ligger langt foran de yngre n?r det gjelder kjennskap til og bruk av digitale tjenester, mener Terje Wistner.
Tall fra Apotekforeningens bransjestatistikk viser at 73 prosent av alle reseptlegemidler som ble kj?pt av pasienter p? apotek i november, var forskrevet med e-resept. ? Innf?ringen av e-resept har g?tt veldig raskt og ganske problemfritt. For ? gj?re e-resept enda bedre for pasientene, er det viktig med god informasjon om ordningen med Mine resepter, p?peker Wistner.

Se fylkesvis oversikt i vedlagt .
Om apotekforeningen
Apotekforeningen ble stiftet i 1881, og er bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge og deres eiere.
Alle apotek, b?de privat eide og de offentlig eide sykehusapotekene, er medlemmer av Apotekforeningen. Alle medlemsgrupper er representert i Apotekforeningens styre.
Apotekforeningen fremmer apotekenes sak i faglige og politiske sammenhenger. Les v?r ?Strategi for apotek 2012-2014?.

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy