Diplomati

Fagkompetanse i s?rklasse

72 prosent av det norske folk har h?yest tillitt til fagkompetansen i apotek. Dette viser en fersk unders?kelse om fagbransjer i Norge utf?rt av InFact for Euro Business School. Apotek troner alene i toppen.
– Dette er sv?rt gledelig for apotek. Det er tydelig at folk f?ler de f?r den hjelpen de er ute etter n?r de kommer p? apoteket. De ansatte i apotek har h?y faglig kompetanse, og denne unders?kelsen viser at folk setter stor pris p? faghandelen apotek. Apotekansatte gj?r en utrolig viktig jobb n?r det gjelder ? sikre riktig legemiddelbruk og gi gode r?d om helseplager og velv?re, sier en stolt adm.dir i Apotekforeningen, Per T. Lund.
P? bakgrunn av det siste butikkbes?ket, ble et representativt utvalg av befolkingen i unders?kelsen, gjennomf?rt av InFact for Euro Buisness School, spurt om ? oppgi inntil fem fagbransjer som p? bakgrunn av egne opplevelser har h?yest fagkompetanse. Totalt var 30 bransjer inkludert i unders?kelsen. Desidert p? topp kommer apotekbransjen, hvor hele 72 prosent av de spurte sier at de har h?y tillit til denne bransjens fagkompetanse. Dernest f?lger optikk og fris?r med henholdsvis 31,7 prosent og 23,4 prosent.
– At hele 72 prosent av de spurte sier at de har h?y tillit til kompetansen i apotekene, underbygger ogs? funnene fra v?r egen ?rlige unders?kelse, Apotekbarometeret, gjennomf?rt av TNS Gallup. Her sammenlignes apotek med andre helseakt?rer, og ogs? her scorer apotek h?yest p? tillitsskalaen, foran b?de leger og sykehus, sier Per T. Lund.

Om apotekforeningen
Apotekforeningen ble stiftet i 1881, og er bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge og deres eiere.
Alle apotek, b?de privat eide og de offentlig eide sykehusapotekene, er medlemmer av Apotekforeningen. Alle medlemsgrupper er representert i Apotekforeningens styre.
Apotekforeningen fremmer apotekenes sak i faglige og politiske sammenhenger. Les v?r ?Strategi for apotek 2012-2014?.
0100

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy