Politikk

Fakhra Salimi vant Plans Jentepris 2013

Fakhra Salimi vant Plans Jentepris 2013
11-10-2013 06:07 Plan Norge Leder av MiRA-senteret, Fakhra Salimi, mottok Plan Norges Jentepris 2013 p? FNs jentedag 11. oktober. Hun fikk prisen for sitt arbeid for ? kjempe for rettighetene til minoritetsjenter i Norge, og for ? skape forst?else for norsk kultur i innvandrermilj?er. - Fakhra Salimi er en bunnsolid vinner av Plan Norges Jentepris og hun fortjener virkelig prisen, sier juryleder Knut Storberget.

Leder av MiRA-senteret, Fakhra Salimi, mottar Plan Norges Jentepris 2013 p? FNs jentedag 11. oktober. Hun fikk prisen for sitt arbeid for ? kjempe for rettighetene til minoritetsjenter i Norge og for ? skape forst?else for norsk kultur i innvandrermilj?er.
– Fakhra Salimi er en bunnsolid vinner av Plan Norges Jentepris og hun fortjener virkelig denne prisen. Hun har i over tre ti?r gjort et viktig og uvurderlig arbeid for ? sikre at minoritetsjenter- og kvinner ikke diskrimineres, men f?r oppfylt sine rettigheter, sa juryleder Knut Storberget.
Han har k?ret henne som vinner i samarbeid med jurymedlemmene Birgit Skarstein, Laila Bokhari, Gunhild Stordalen og Anita Krohn Traaseth.
Stolt og ydmyk vinner
? Jeg er be?ret, utrolig glad og veldig ydmyk, sa Fakhra Salimi. Hun fremhever hvor viktig det er ? jobbe for ? bedre jenters rettigheter, og at dette blir lagt merke til. Hun fremhever at jenter blir diskriminert fordi de er jenter. Men hun har jobbet for likestilling slik at alle jenter skal f? oppfylt sine rettigheter.
? Jeg er opptatt av ? sikre alle jenter beskyttelse og rett til ? gj?re selvstendige valg. Jenter og kvinner opplever verden annerledes enn menn, s? om ikke v?re stemmer h?res i Norge, s? mister vi makt til ? p?virke. Det taper b?de vi – og Norge p?, fremhever Salimi.
Gode nominasjoner
Det kom inn 24 nominasjoner p? personer og organisasjoner som har gjort en ekstraordin?r innsats for ? stoppe diskriminering av jenter innenfor omr?der som kamp mot tvangsekteskap, voldtekt, kj?nnslemlestelse og arbeid for ? gi jenter som ikke h?res, en stemme.
? Vi hadde flere sterke kandidater i ?r, som avd?de Shilan Shorsh, Deeyah Kahn, Safia Abdi Haasem og R?de Kors sin hjelpetelefon mot tvangsekteskap, sier Storberget. Han forteller at juryen var opptatt av at vinnerens engasjement n? vil l?ftes fram for og ?res, men at det ogs? kan inspirere andre.
Engasjert i flere ti?r
Siden ?ttitallet har ?rets Jenteprisvinner bekjempet rasisme og diskriminerende praksis fra storsamfunnets side, – samtidig som hun har konfrontert undertrykkende praksis i minoritetsmilj?er i Norge. Hun har gitt oss kunnskap om minoritetsjenter og kvinner gjennom flere ti?r. Og hun har bidratt til ? styrke rettighetene til innvandrerkvinner, og skapt st?rre forst?else for norsk kultur i innvandrermilj?er.
Fakhra Salimi kom til Norge fra Pakistan i 1979 og var kort tid etter med ? starte opp Foreign Women Group. Gjennom sitt arbeid erfarte hun at kvinner fra asiatiske og afrikanske land opplevde mer diskriminering i Norge, enn kvinner fra andre land. Hun tok derfor initiativ til ? starte opp MiRA-senteret i 1989. Herfra utfordres norsk politikk, norsk kvinnebevegelser og innvandrermilj?er gjennom b?ker, film og dialog.
Jentepris for ? bekjempe diskriminering
? Vi gratulerer Fakhra Salimi som en verdig vinner! Det er mange rettigheter vi regner som selvf?lgelige for jenter og kvinner i Norge, men som ikke alle deler. Med Jenteprisen ?nsker vi ? hedre det arbeidet Salimi har gjort for ? kaste lys over minoritetsjenter som en ressurs, sier konstituert generalsekret?r i Plan Norge J?rn Johansen.
Prisutdelingen skjer p? Plan Norges arrangement p? Parkteateret i Oslo fredag 11. oktober fra kl. 18.
Plans Jentepris skal g? til en person eller organisasjon som har gjort en ekstraordin?r innsats for ? stoppe diskriminering og krenkelser av jenter, samt sikre deres rett til beskyttelse og frihet til ? gj?re egne valg. ?rets kandidater har gjort en innsats innenfor omr?der som bekjempelse av tvangsekteskap og kj?nnslemlestelse, ford?mming av voldtekt, eller formidling av stemmer som ellers ikke blir h?rt i samfunnet.
Jenteprisen ble delt ut for f?rste gang p? FNs jentedag i 2012.
Plan Norge – for og med barn0000

A to już wiesz?  Forsvarsministeren bes?ker Rena Leir

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy