Internasjonalt

Familieinnvandring p? seks m?neder

Ein ny garantisetel skal gjere det enklare og sikrare for private utleigarar ? leige ut bustad til vanskelegstilte. ? Kommunane kan nytte setelen til ? gje utleigar garanti om at husleige og eventuelle andre krav mot leigetakar blir betalte, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

D?rleg tryggleik for utleigar har gjort at det har vore tungt for mange vanskelegstilte ? kome inn p? den private utleigemarknaden. Private utleigarar er redde for misleghald av leigeavtala, og har difor kvidd seg for ? inng? husleigeavtaler med vanskelegstilte.

Ved ? nytte den nye garantisetelen, kan utleigaren g? direkte til kommunen og f? utbetalt det han har krav p? dersom leigetakaren mislegheld avtala. Tidlegare m?tte uteleigar pr?ve og drive inn pengane fr? leigetakaren f?rst.

Den nye garantisetelen vil gagne b?de utleigar, leigetakar og kommunen.

? Eg vonar fleire private utleigarar vil leige ut til vanskelegstilte n?r kommunen no kan stille garanti som gjer det enklare ? dekka eventuelle misleghald av avtala. Samstundes slepp kommunane ? leggje kontantar p? bordet til depositum og dei f?r eit godt verkty i arbeidet med ? gje vanskelegstilte ein trygg og god heim, seier Navarsete.
Selvskyldneravtale for husleieavtale [ Word] [ odt ] [ pdf ].

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy