Kulturpolitikk

Fattige jenter skal opp og frem

Flere og flere foreldre i utviklingsland vil at d?trene skal f? g? p? skole og f? seg utdanning, viser en fersk studie fra Plan. Tradisjonelt har gutter v?rt prioritet.
Der barn ikke har det bra, har jentene det verst. P? grunn av fattigdom er det mange foreldre som prioriterer guttene n?r det kommer til skolegang, og jenter er generelt sett mer utsatt for vold og tidlig ekteskap.
Men n? viser en ny kvalitativ studie hvor Plan har fulgt 142 jenter og deres familier at denne holdningen er i endring. Blant respondentene svarer opp i mot samtlige at de mener at skolegang er like viktig for jenter som for gutter.
– Dette er str?lende nyheter, og en utrolig viktig holdningsendring for ? forandre jenters liv. Selv om dette er en begrenset studie gir det en pekepinn om at vi er p? riktig vei mot likeverd og likestilling, sier Helen Bj?rn?y, generalsekret?r i Plan Norge.
Studien er basert p? intervjuer, fokusgrupper og ?rlige unders?kelser blant jentene og familiene deres i 9 ulike land i Afrika, Asia og S?r-Amerika, og har som m?l ? kartlegge jentenes hverdag. Den startet i 2006 da jentene ble f?dt og fortsetter til 2015.
I en verden hvor en av tre jenter ikke fullf?rer skolen grunnet fattigdom, diskriminering, giftem?l eller at de blir tvunget ut i arbeid, gir denne studien h?p.
H?ye ambisjoner
84 prosent av 5-?ringene i studien har akkurat begynt p? skolen, og resten g?r p? f?rskole. Rundt halvparten av foreldrene uttrykker at de har h?ye ambisjoner for d?trene sine og vil at de skal f? fortsette skolegangen slik at de etter hvert kan f? seg et yrke. Flest foreldre ?nsker at d?trene skal bli l?rere, tett etterfulgt av lege, sykepleier eller jordmor. For noen er det nok at de fullf?rer enten gymnaset eller begynner p? universitetet.
Jackie (6) kommer fra Filipinene. Moren hennes h?per p? at datteren ikke vil f? det samme livet som henne.
– Hva er dr?mmen min for Jackie? Jeg h?per at hun ikke blir som oss som bare har opplevd t?ffe tider, sier hun.
Holdninger like viktig som penger
P? grunn av fattigdom ser vi at veldig mange jenter dropper ut av skolen n?r de n?r ungdomsskoletrinnet. Derfor blir det viktig for familiene i studien at de har nok midler til ? sende d?trene sine p? ungdomsskolen- videreg?ende og kanskje ogs? p? universitetet. Men like viktig er det at familien, lokalsamfunnet, myndigheter og det internasjonale samfunnet sammen jobber for jenters rettigheter og legger til rette slik at skole og utdanning blir mulig for alle verdens jenter.
– Selv om ikke alle jentene ender opp som l?rer eller lege, h?per jeg i alle fall at de f?r nok skolegang til at de vil f? seg en jobb n?r de blir voksne. Da vil de kunne kj?pe seg n?dvendige medisiner, f? helsehjelp og ha r?d til ? sende egne barn p? skolen. Jenter har mulighet til ? bryte ut av fattigdom om de f?r utdanning og dermed v?re med ? skape utvikling for seg selv, sin familie og sitt land, sier Helen Bj?rn?y.
Studien viser ogs? at det er en ?kende grad av likestilling innad i familiene.
– Fordi kona mi jobber som prest hjelper jeg til med b?de husarbeid, matlaging og med ? passe barna, sier Roy, far til Mikaela fra Filipinene.
Bedre liv
I alle 9 landene hvor studien p?g?r er respondentene enige om at livet b?de har blitt bedre for jenter og unge kvinner. Grunnene til dette er forbedret infrastruktur, teknologi og offentlige tjenester. Det har for eksempel blitt lettere ? komme seg til arbeid utenfor hjemmet n?r det finnes offentlig transport. Jenter er ogs? mer opplyst om sine egne rettigheter.
– N? kan kvinner oppn? hva de vil ? det er muligheter for alle, uttaler en far til en jente i Den Dominikanske Republikk.

De 142 jentene i studien kommer fra Benin, Brazil, Kambodsja, Den Dominikanske Republikk, El Salvador, Filipinene, Togo, Uganda og Vietnam.

Kilde: Rapporten ?Because We are Girls ? Real choices, real lives, hopes and dreams? Plan International. 2012.

St?tter datterens dr?m om ? bli lege

Adina (21) fra El Salvador er mor til Brenda (5) og Catherin (7). Hun har kun tre ?rs skolegang og da hun var 14 ?r ble hun gravid med eldstemann. N? h?per hun at d?trene hennes skal f? fortsette p? skolen slik at Brenda f?r fulgt dr?mmen sin om ? bli lege.
– Jeg vil st?tte d?trene mine slik at de f?r skolegang og har muligheten til ? bli vellykkede som voksne, sier Adina.
Brenda (5) er en av jentene som Plan har fulgt de siste fem ?rene i studien om jenters oppvekstvillk?r. Hun bor sammen med moren Adina (21) og stores?steren sin, Catherin (7,) i tillegg til bestemoren, bestefaren og oldemoren hennes p? 93 ?r. Huset har blikktak og jordgulv og det eneste vannet de har tilgang til er fra en vannslange 50 meter unna.

Begge jentene stortrives p? skolen. Brenda liker best ? synge nasjonalsangen og s?steren liker ? tegne og skrive. Brenda er sjenert, men forteller viskende om sin store dr?m.
– Jeg har lyst til ? bli lege n?r jeg blir stor, sier hun.
1 av 3 jenter i verden under 15 ?r fullf?rer ikke skolen. Catherin har allerede m?ttet ta ett ?r om igjen p? grunn av underern?ring. Det gjorde at hun fikk d?rlige resultater.
– Vi h?per at disse jentene f?r fullf?rt b?de barneskole og ungdomsskole og f?r tilgang til videre skolegang og utdanning. P? den m?ten kan de slutte fattigdomssirkelen og f? seg et verdig liv, sier Helen Bj?rn?y, generalsekret?r i Plan Norge.

Roy er for likestilling

Roy er far til Mikaela (5) fra Filipinene. Han hjelper gjerne til hjemme med b?de matlaging, husarbeid og barnepass.

– Kona mi jobber som prest s? da hjelper jeg gjerne til med b?de matlaging, husvask og passing av barn. Men jeg har alltid hjulpet til hjemme ? ogs? f?r kona begynte ? jobbe, forteller han.

Mikaela er en av jentene som Plan har fulgt de siste fem ?rene i studien om jenters oppvekstvillk?r. Moren hennes, Emily, er en av f? m?dre i studien som har mer utdannelse enn mannen sin. Hun har b?de en bachelor og en mastergrad i pedagogikk. N? jobber hun som prest, og har st?tt for familiens hovedinntekt over lengre tid.
– B?de menn og kvinner skal ha muligheten til ? lykkes i livet, fordi vi har alle v?re egne dr?mmer, sier Emily, moren til Mikaela (5).
Plan Norge – 75 ?r for og med barn0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy