Kulturpolitikk

Fem nye land i FNs sikkerhetsr?d – Finland tapte

FNs sikkehetsr?d fikk fem nye medlemsland etter valget torsdag.
Argentina, S?r-Korea, Rwanda, Australia og Luxembourg er nye land i sikkerhetsr?det som best?r av 15 land. Fem land velges for to ?r av gangen og fem er permanentes medlemmer; USA, Russland, Kina, Storbritannia og Frankrike.
Vedtak i FNs sikkerhetsr?d er bindende for medlemslandene og sammensetning er derfor viktig. Debatten om hvem som b?r inneha valgbare og permanente plasser har v?rt diskutert intenst de senere ?rene.
Sikkerhets?det det siste ?ret har i stor grad best?tt av land som mange mener ideelt sett burde ha permanent plass, som Tyskland, S?r-Afrika og India.
Gruppen Vest-Europa og andre (Canada, New Zealand og Australia) skal n? representeres av Luxembourg og Australia som erstatter Tyskland og Portugal. Finland var p? forh?nd favoritt, men tapte alts? mot Luxembourg.
– Det er synd Finland ikke ble valgt til FNs sikkerhetsr?d, sier Kari Solholm, generalsekret?r i FN-sambandet.
– Samtidig kommer det inn nye spennende land som kan tilf?re nye perspektiver. Sikkerhetsr?det mister Tyskland, India og S?r-Afrika etter at deres periode g?r ut. De fem statene med veto kan dermed tilta seg mer makt, fortsetter Solholm.
Solholm mener at om vetomaktenes handling den neste perioden kan utl?se nye og forsterka krav om reform av sikkerhetsr?det.
Konflikter og s?rinteresser innad i sikkerhetsr?det f?r til tider fokus. Da Pakistan ble valgt inn i fjor trodde mange at den lange konflikten med India ville vanskeliggj?re r?dets arbeid. Praksis viser imidlertid at India og Pakistan har samarbeidet i en lang rekke saker.
Etter valget av Argentina kan man frykte gnissing mellom Argentina og Storbritannia p? grunn av Falklands?yenes status. Det knyttes ogs? noe spenning til Rwandas rolle. FNs engasjement i Kongo kommer ofte p? dagsorden, og Rwanda beskyldes for ? st?tte oppr?rsbevegelser i konflikt med FN-styrker og myndigheter nord?st i Kongo.
Endringene i sikkerhetsr?det skjer fra nytt?r.
FN-sambandet er informasjonskontoret om FN – som jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy