Internasjonalt

Fiskaa bes?ker Kapp Verde

Olje- og energidepartementet har prekvalifisert Core Energy som rettighetshaver p? norsk kontinentalsokkel.
Core Energy ble etablert i august 2010 med hovedsete i Oslo. Selskapet har hovedfokus rettet mot produserende olje- og gassfelt samt n?rliggende utbyggingsprosjekter og leteomr?der.
For mer informasjon om selskapet, se selskapets hjemmesider: http://www.coreenergy.no/
For ? f? nye kompetente akt?rer inn p? sokkelen har norske myndigheter opprettet et system for prekvalifisering av b?de rettighetshavere og operat?rer. Bakgrunnen for opprettelse av dette systemet er ? gi selskapene et tilbud om evaluering av deres egnethet for deltakelse p? norsk kontinentalsokkel, f?r selskapene bruker ressurser p? ? vurdere konkrete forretningsmuligheter.
For mer informasjon om prekvalifiseringssystemet, samt oppdatert oversikt over operat?rer og andre rettighetshavere p? norsk kontinentalsokkel, g? inn p? www.npd.no

0000

Similar Posts