Internasjonalt

Fiskaa bes?kjer Haiti og Cuba

Milj?- og utviklingsminister Erik Solheim m?ter tidlegare president i S?r-Afrika, Thabo Mbeki, for ? snakke om situasjonen i Sudan.
Mbeki er leiar for meklingslaget Den afrikanske union har sendt til Sudan. Noreg er uroa for den humanit?re situasjonen i S?r-Sudan og Darfur. Det same gjeld tryggleiken i heile landet.
Om to m?nader, den 9. juli, vert det st?rste landet i Afrika delt i to: republikkane Sudan og S?r-Sudan. Solheim har akkurat bes?kt Sudan. Saman med utviklingsministrane fr? USA og Storbritannia var han i landet 7. og 8. mai. Les den felles kronikken her.
Siste del av m?tet er opent for pressa.
Tid: Torsdag 12. mai kl. 10.30.
Stad: Utanriksdepartementet.
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgjevar Trine J. Eskedal, mobil 415 21 639.
****
Pressemeldingar og nyhende om bistand og utvikling skal vere lett ? lese. Solheims r?dgiverar bruker Liks til ? teste kor enkle tekstar er ? lese. Denne pressemeldinga har ein verdi p? 27. Det er det same som i barneb?ker. Les meir om kampen for eit betre og klarare spr?k i staten hos Klarspr?k.no.0000

Similar Posts