Internasjonalt

Fiskaa lanserer ?Skatt for utvikling? for Verdsbanken

– Jeg merker meg med tilfredshet at palestinske myndigheters levering av offentlige tjenester og gjennomf?ring av reformer if?lge Verdensbanken kommer godt ut av sammenligninger med mange mellominntektsland, sier utenriksminister Jonas Gahr St?re i kraft av sitt formannskap i giverlandsgruppen for palestinerne.
Under dagens giverlandsm?te i Brussel ?nsket giverlandsgruppen for palestinerne (AHLC) velkommen rapporter som konstaterer at palestinske myndigheter n? er institusjonelt rede til ? danne en palestinsk stat. Dette var vurderingen av palestinske myndigheters arbeid p? n?kkelsektorer gjennomg?tt av Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet og FN.
– I tillegg melder Det internasjonale pengefondet at palestinske reformer er kommet s? langt at den offentlige finansforvaltningen ikke bare er rede til ? st?tte opp under en stats funksjoner, men er til og med er blitt en modell for andre utviklingsland, sier St?re.
Trepartssamarbeidet mellom palestinske myndigheter, Israel og internasjonale givere innen rammen av AHLC har sterkt bidratt til det vellykkede palestinske statsbyggingsarbeidet.
AHLC kunne i dag ogs? melde om vedvarende ?konomisk vekst i Det palestinske omr?det, som i 2010 n?dde en imponerende vekstrate p? ni prosent. Imidlertid p?pekte flere giverland at mangelen p? politisk fremgang gj?r at forhandlingssporet er kommet i utakt med den langt framskredne statsbyggingsinnsatsen til palestinske myndigheter.
– Dette er ytterligere en grunn til at alle involverte parter m? holde fast p? det erkl?rte m?let om en rammeavtale for sluttstatus og deretter en full fredsavtale innen tidsfristen satt til september i ?r, sier St?re.
St?re minnet ogs? om giverlandsgruppens underliggende form?l som er ? arbeide i felleskap for ? bringe fredsprosessen frem til m?let om en tostatsl?sning.
Giverlandsgruppen ?nsket ogs? velkommen den planlagte giverlandskonferansen som skal holdes i Paris i juni til st?tte for palestinernes nasjonale utviklingsplan for 2011-2013.
EUs h?yrepresentant for utenrikssaker Catherine Asthon var vertskap for dagens AHLC-m?te som samlet palestinernes statsminister Salam Fayyad, israelske representanter og st?rre giverland, samt Midt?sten-kvartettens representant Tony Blair.
****
Meeting of the Ad Hoc Liaison Committee, Brussels, 13 April 2011, Chair?s summary (pdf)
Se bilder p? EU-kommisjonens hjemmesider0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy