Kulturpolitikk

Fleire unge politikarar der unge r?yster

Forskningsr?dets PETROMAKS-program tildeler 155,5 millioner kroner til 22 prosjekter innen petroleumsforskning.
– Ogs? i ?r har vi hatt mange s?knader og stor interesse fra petroleumsn?ringen, sier Siri Helle Friedemann, avdelingsdirekt?r i Forskningsr?det.

Fokus p? milj? og ?kt utvinning
Selv om norsk sokkel regnes som ledende innenfor b?de sikkerhet og fokus p? milj?skadelige utslipp til sj?s, er det viktig ? opprettholde trykket p? dette omr?det. Det har blitt tildelt midler til flere prosjekter som har fokus p? milj?. PETROMAKS tildelingen omfatter ogs? prosjekter som skal utvikle nye metoder for utvinning av den ?immobile? oljen. Dette er olje som ikke kan utvinnes ved injeksjon av sj?vann eller gass, men krever mer avanserte dreneringsmetoder.

? Sammen med forskningsmilj?ene st?r bedriftene bak en s?knadsportef?lje p? over 576 millioner kroner med innovative prosjekter av h?y kvalitet. Vi har mottatt mange s?knader innen for temaomr?dene milj? og ?kt utvinning, noe man ogs? finner igjen i bevilgningene. Dette samsvarer godt med problemstillingene som blir adressert i Petroleumsmeldingen og ?m- utvalget, sier Friedemann.
Kontaktperson(er):
Mathias Ytterdahl Telefon:95024732 Mobil:
E-post:[email protected]

Similar Posts