Partier

Flere reiser hjem frivillig

I oktober returnerte 136 personer frivillig til hjemlandet sitt. Det er 40 personer flere enn p? samme tid i fjor.

S? langt i ?r har 1255 personer benyttet seg av tilbudet norske myndigheter gir til retur i verdighet. I hele fjor var det 1019 som reiste hjem frivillig.
For ? legge forholdene til rette for vellykket retur mottar n? personer fra de aller fleste land som returnerer frivillig opptil 20 000 kroner i re-integreringsst?tte. Denne doblingen av returst?tten skjedde med virkning fra 1. juli. St?tten er ment som et bidrag til ? lette den f?rste tiden etter hjemkomst.
– Det er tydelig at denne satsningen gir resultater, sier avdelingsdirekt?r Anne Siri Rustad i Utlendingsdirektoratet (UDI).

Flest fra Irak og Kosovo

Den klart st?rste gruppen som returnerer frivillig er fra Irak. 416 irakere har i ?r benyttet seg av det spesielle returprogrammet til Irak. Programmet inkluderer en st?rre ?konomisk st?tte til reintegrering i hjemlandet. P? en god andreplass kommer Kosovo. 125 personer har reist frivillig tilbake til Kosovo s? langt i ?r, mens 86 personer har returnert til Russland og 83 personer til Serbia.

Plikt til ? reise
For ? verne om retten til asyl og beskyttelse, er det viktig at de som f?r avslag p? asyls?knaden forlater Norge. Det beste for alle er om det skjer ved frivillig retur.

Asyls?kere som har f?tt endelig avslag p? sin s?knad om beskyttelse, har plikt til ? forlate landet. Hvis de ikke gj?r det, skal politiet ta h?nd om transporten tilbake til hjemlandet. Det er bedre for alle parter om personer med endelig avslag tar et aktivt valg og returnerer frivillig med ?konomisk hjelp og st?tte.
De som blir tvangsreturnert av politiet f?r ingen st?tte.

Vurderer du frivillig retur?

Er du fra Irak og vurderer frivillig retur?

Er du fra Afghanistan og vurderer frivillig retur?0000

Similar Posts