Partier

Flere skal velge realfag

-Gode rollemodeller er uhyre viktig n?r man som ung skal ta vanskelige valg om fremtiden, sier forsknings- og h?yere utdanningsminister Tora Aasland. Kunnskapsdepartementet styrker derfor satsingen til RENATE-senteret med en halv million kroner.

Mange unge velger bort realfaglig og teknologisk utdanning fordi de mangler god informasjon om hvilke karrieremuligheter en slik utdanning gir. P? dette omr?det har KDs nasjonale senter for realfagsrekruttering en viktig rolle. RENATE-senteret har gjennom sin satsing p? r?dgivere, foreldre og elevene selv blitt en viktig ressurs til at de unge kan ta bedre og mer informerte valg om hvorvidt de b?r velge en realfaglig utdanning.

RENATE-senteret startet i h?st opp rollemodellbyr?et ALFA. Unge og engasjerte rollemodeller skal gjennom personlige fortellinger gi ungdom et bilde av hvilke spennende muligheter som ligger i en realfaglig utdanning. Vel s? viktig er det ? vise at det skjuler seg alle typer personligheter bak merkelapper som ?dataingeni?r? og ?biokjemiker?, og at en utdanning som byggingeni?r kan gi deg muligheter til ? hjelpe andre etter en naturkatastrofe.

-Ved ? la ungdommene f? m?te samfunnsengasjerte og kreative realfagsutdanna rollemodeller, bidrar man til ? bryte ned stereotype forestillinger. RENATE-senterets arbeid med ? profilere ingeni?renes og realistenes samfunnsrelevans viktig for ? ?ke mangfoldet av unge som s?ker seg til en slik utdanning, utdyper statsr?den. Derfor styrker vi n? st?tten til RENATE-senterets satsing p? denne type tiltak.
Det ekstra tilskuddet skal i hovedsak brukes til ? utvide rollemodellbyr?et, slik at enda flere elever kan f? et m?te med en rollemodell. I tillegg skal midlene ogs? g? til ? styrke mentorordningen ENTER.
For mer info om prosjektene og RENATEsenteret: http://www.renatesenteret.no/0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy