Diplomati

Flere vil bli farmas?yt

Tall fra Samordna opptak per april 2013 viser at flere s?kere har farmasi som f?rstevalg i 2013 enn i 2012. Til sammen er det i ?r 500 personer som har farmasi som sitt f?rstevalg, en ?kning p? 20 prosent fra i fjor.
Alle de fem farmasiutdanningene i Norge opplever ?kt tilstr?mning av s?kere som har farmasi aller ?verst p? listen over studie?nsker. Den st?rste ?kningen har H?gskolen i Oslo og Akershus hatt glede av, her har 56 flere satt opp studiet p? f?rsteplass, enn i 2012.
?kningen i antallet f?rstevalgs?kere fordeler seg slik:
L?restedS?kere 2012S?kere 2013?kning i %
UiB566211 %
UiO1371488 %
UiT425224 %
HiNT33343 %
HiOA14820438 %

Til sammen er det i ?r 500 personer som har farmasi som sitt f?rstevalg, en ?kning p? 20 prosent fra i fjor.
P? landsbasis er det samlet for all h?yere grunnutdanning registrert rundt 117 200 s?kere, dette er ca. 1 400 flere s?kere enn i 2012, en ?kning p? 1,2 %.
Samordna opptak offentliggj?r s?kertall etter s?knadsfristen i april, etter hovedopptaket i juli og etter suppleringsopptaket. Les mer om s?kertall for 2013 her.

Om apotekforeningen
Apotekforeningen ble stiftet i 1881, og er bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge og deres eiere.
Alle apotek, b?de privat eide og de offentlig eide sykehusapotekene, er medlemmer av Apotekforeningen. Alle medlemsgrupper er representert i Apotekforeningens styre.
Apotekforeningen fremmer apotekenes sak i faglige og politiske sammenhenger. Les v?r ?Strategi for apotek 2012-2014?.
33300

Similar Posts