Kulturpolitikk

Flest menn styrer Kommune-Noreg

I kommunane der 16-?ringane fekk r?yste ved valet i haust, kom fleire unge inn i kommunestyra. ? Dette er s?rs positivt. Unge har mykje ? bidra med i lokalpolitikken, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

20 kommunar pr?vde ut r?ysterett for 16- og 17-?ringar ved valet i haust. Desse fekk fleire unge representantar i kommunestyra enn gjennomsnittet. I snitt har kommunestyra ni prosent unge mellom 18 og 29 ?r, ein auke p? to prosent samanlikna med valet i 2007. I prosjektkommunane har dei 14 prosent. Dette er ein auke p? fire prosent fr? f?rre val.
– Eg ser fram til vurderinga fr? av dette resultatet. Eg trur dette mellom anna handlar om stort engasjement hj? dei unge. Fors?ket ga moglegvis meir medvitne lokalparti og veljarar. At fleire unge deltek b?de som veljarar og politikarar er viktig for eit vitalt, framtidsretta lokaldemokrati. Eg ?nskjer st?rre breidde, seier Navarsete.
N?r evalueringa etter fors?ket er klar, vil regjeringa tilr? Stortinget om ei ordning med stemmerett for 16-?ringar skal gjelde for alle.
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Formannskaps- og ordf?rervalg 2011. Statistisk sentralbyr?.
Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.0000

Similar Posts