Valg

– FN b?r ta hovedrollen mot klimaendringene

? Nordmenn mener FN m? gj?re mer i kampen mot klimaendringene, sier Rune Arctander, assisterende generalsekret?r i FN-sambandet. En unders?kelse om nordmenns holdninger til FN viser at seks av ti nordmenn mener at FN skal legge inn en betydelig innsats i ? l?se klimautfordringene.

? Unders?kelsen viser at vi m? ?ke innsatsen betydelig. Vi m? ha m?l om ? oppn? konkrete og b?rekraftige resultater, sier Arctander.
FN kan ikke l?se klimautfordringene alene
FNs klimapanel har i sine to siste rapporter konkludert med at 95 prosent av klimaendringene er menneskeskapte.
– FNs klimapanel hever det over enhver tvil at klimaendringene er menneskeskapte, men FN alene kan ikke l?se de globale klimautfordringene, sier Arctander.
If?lge FNs klimapanel vil ?kt global temperatur f?re til lavere matproduksjon og d?rligere tilgang til ferskvann, mer ekstremv?r, forsuring av havet og tap av arter ved truede ?kosystem.
Les mer om klima: http://www.fn.no/Tema/Klima
M? sterkere p? banen
FNs klimaarbeid fremst?r i dag som ?for lite, for sent?. FN og FNs medlemsland har n? en mulighet gjennom samlet innsats til ? ta klimaarbeidet p? alvor gjennom en bindende internasjonal klimaavtale i Paris 2015.
– Klimaforhandlingene i FN har ikke levert de resultatene som er n?dvendige s? langt. Veien frem til Paris vil v?re avgj?rende for om en slik avtale er realistisk. Det er avgj?rende at FNs medlemsland, inkludert Norge, sikrer at neste ?rs klimaforhandlinger i Paris blir en suksess, sier Arctander.
Om unders?kelsen: Sp?rsm?lene ble stilt per telefon til et representativt utvalg p? 1000 personer over 18 ?r den 17.oktober 2014. Unders?kelsen ble gjennomf?rt av InFact p? vegne av FN-sambandet.

FN-sambandet er informasjonskontoret om FN. Vi jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.

Similar Posts