Kulturpolitikk

FN g?r inn for forbud mot kj?nnslemlestelse

FNs Generalforsamlings komité for sosiale, menneskelige og kulturelle sp?rsm?l vedtok denne uken en resolusjon som forbyr kj?nnslemlestelse. Det er f?rste gang FN vedtar en resolusjon p? temaet, og vedtaket blir sett p? som et gjennombrudd i kampen for ? f? slutt p? praksisen.
– Dette er et gjennombrudd i arbeidet mot kj?nnslemlestelse. Et verdensomspennende forbud mot kj?nnslemlestelse er starten p? slutten av en praksis som i dag p?f?rer jenter og kvinner verden over umenneskelig smerter og frar?ver dem deres rett til et normalt seksualliv, sier Helen Bj?rn?y, generalsekret?r i Plan Norge.
Gjennombrudd
Resolusjonen, som ble vedtatt ved konsensus, kaller praksisen skadelig og en alvorlig trussel mot den psykologiske, seksuelle og reproduktive helsen til jenter og kvinner. I resolusjonen oppfordres FNs 193 medlemsland til ? ford?mme praksisen og ? iverksette holdningskampanjer m?lrettet mot b?de jenter og gutter, kvinner og menn, for ? f? en slutt p? kj?nnslemlestelse i verden. Alle medlemsland oppfordres ogs? til ? vedta og h?ndheve lover som forbyr kj?nnslemlestelse slik at kvinner og jenter beskyttes fra denne formen for vold, samt ? f? en slutt p? straffefrihet for overtredere.
Kvinnelig kj?nnslemlestelse er en mange hundre?rig gammel praksis som brukes for ? kontrollere kvinners seksualitet. Det praktiseres hovedsakelig i midtre deler av Afrika, fra Afrikas Horn i ?st til Senegal i vest, i land som Yemen, Malaysia og Indonesia, samt i kurdiske omr?der og i enkelte innvandrergrupper i Vesten. B?de muslimske og kristne ledere har uttalt seg mot praksisen.

Grusomme inngrep
Inngrepet utf?res av tradisjonelle kuttere eller helsepersonell. I noen land fjernes kun klitoris, mens i andre land utf?res full fjerning av de kvinnelige kj?nnsorganer. Dette gj?res vanligvis i de f?rste barne?rene eller tidlig ungdomsalder som en del av et overgangsrituale fra jente til kvinne. I noen land praktiseres full gjensying av kvinnene. Det kan f?re til oppsamling av urin og menstruasjonsblod, samt utvikling av cyster. Andre konsekvenser er smerter ved samleie, komplikasjoner ved f?dsel b?de for mor og barn grunnet arrvev, samt en eliminering i nytelse for kvinner ved samleie.
FN anslo i 2010 at om lag 70 millioner jenter og kvinner hadde gjennomg?tt inngrepet, og Verdens Helseorganisasjon mener at om lag 6 000 jenter blir omsk?ret hver dag. Dette betyr at hvert ?r st?r tre millioner jenter i fare for ? bli kj?nnslemlestet.

Plans Jentepris til ildsjel mot kj?nnslemlestelse
P? FNs f?rste jentedag 11. oktober, delte Plan Norge ut Jenteprisen 2012 til jordmor Sara Kahsay for hennes ekstraordin?re arbeid for ? bekjempe kj?nnslemlestelse av jenter. Hun uttalte da at vi vil se en slutt p? den skadelige praksisen, men at det tar tid.
– Kunnskap og informasjon vil gi jentene og familiene redskap til ? st? i mot presset om kj?nnslemlestelse, men samtidig er det viktig at vi h?ndhever det lovverket som er iverksatt, sier Kahsay.
Et vedtak vil ikke v?re juridisk bindende, men resolusjoner vedtatt av FNs generalforsamling har betydelig moralsk og politisk tyngde internasjonalt.

Plan Norge – 75 ?r for og med barn0000

Similar Posts