Diplomati

FN-rapport: Norge fortsatt nummer én

Utviklingen i S?r er drivkraften bak verdens ?konomiske vekst, og l?fter hundrevis av millioner ut av fattigdom. Den ?konomiske veksten i S?r endrer den globale maktbalansen.

– FN-rapporten om verdens utvikling gir oss verdifull kunnskap som justerer v?rt verdensbilde, sier Kari Solholm, generalsekret?r i FN-sambandet.

– Vi kan ikke n?ye oss i Norge med ? sl? oss p? brystet over ? v?re verdens beste land ? bo i, vi m? ogs? bruke rapporten til ? g? l?s p? de utfordringene som finnes.
Norge p? topp
Rapporten viser at hele 40 utviklingsland har hatt bedre utvikling enn forventet de siste ti?rene. Fenomenet g?r utover de s?kalte BRIKS-landene, Brasil, Russland, India, Kina og S?r-Afrika.

LAST NED RAPPORTEN
Human Development Report er mest kjent for HDI-m?lingen, som rangerer verdens land etter levestandard. I ?rets rapport er Norge fortsatt rangert som det mest utviklede landet i verden.
Norge topper statistikken foran Australia og USA.
Sverige ligger p? sjuende plass, Island nummer 13, Danmark p? 15. plass.
HDR gir Norge en advarsel: Tar man likestilling og kj?nn med som en faktor i HDI havner Norge p? 5.-plass ? sl?tt av Sverige, Danmark, Sveits og Nederland.
FAKTA: Human Development Report
Human Development Report (HDR) har kommet ut en gang i ?ret siden 1990

Utgis av FNs utviklingsprogram, UNDP

HDR peker p? viktige utviklingsmessige utfordringer, og kommer med forslag til l?sninger.

Rapporten inneholder Human Development Index, som rangerer verdens land ut fra levestandard. M?lingen baseres b?de p? BNP per innbygger, og p? sosiale faktorer som forventet levealder og utdanningsniv?.

FN-sambandet er informasjonskontoret om FN – som jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.0000

Similar Posts