Kulturpolitikk

FN-sambandet gratulerer EU med Nobels fredspris for 2012

– FN-sambandet gratulerer EU med Nobels fredspris for 2012, sier FN-sambandets generalsekret?r Kari Solholm
– EUs rolle i ? hindre gjentakende konflikter p? det europeiske kontinentet skal ikke undervurderes, sier Solholm.
– EU har utviklet rollen som global akt?r og er i dag en av FNs viktigste bidragsytere i arbeidet for fred og forsoning, fortsetter FN-sambandets generalsekret?r.
– Prisen til EU b?r forst?s som en st?tte til at regionalt samarbeid er n?dvendig for varig og stabil fred, avslutter Kari Solholm fra FN-sambandet.

FN-sambandet er informasjonskontoret om FN – som jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.0200

Similar Posts