Diplomati

FN-sambandets landsm?te: FN tar kontroll over v?pen

FN-sambandets landsm?te mandag 27. mai ?pner med debatt om FN og nedrustning.

– FN er tilbake i f?rersetet! Det er sv?rt gledelig at FN ser ut til ? v?re tilbake i rollen som den viktigste arenaen for nedrustning og v?penkontroll, sier Kari Solholm, generalsekret?r i FN-sambandet.

Mandag inviterer hun alle FN-sambandets 59 medlemsorganisasjoner til seminar om ATT-avtalen Norge og flere andre stater snart signerer f?r landsm?tet g?r l?s p? behandling av saker som strategi og valg.

– ATT-avtalen kontrollere internasjonal handel med konvensjonelle v?pen. Den historiske avtalen ble vedtatt med overveldende flertall i FNs generalforsamling nylig. Til n? har alle mulige andre handelsvarer hatt globale avtaler. Endelig har vi en avtale som regulerer handel med alt fra krigsskip og tanks, til jagerfly og h?ndv?pen, sier Solholm.

Statssekret?r Gry Larsen drar over til FN i New York for ? signere avtalen p? Norges vegne 6. juni. Mandag innleder hun til diskusjon p? FN-sambandets landsm?te p? Oslo kongressenter kl 11.00.

FN-sambandets president Helga Hjetland er innstilt til leder av FN-sambandets hovedstyre for en ny periode. Dette valget vil bli avgjort i den formelle landsm?tebehandlingen som tar til kl 13.45.

FN-sambandets landsm?te mandag 27. mai, Oslo kongressenter, Youngstorget:
11.00 – 12.30 Seminar. FN, v?pen og nedrustning
12.30 – 13.45 Lunsj
13.45 – 15 30 Behandling av landsm?tesaker

FN-sambandet er informasjonskontoret om FN – som jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.0300

Similar Posts