Valg

– FN viktig i kampen mot IS

?tte av ti nordmenn mener at FN er viktig i kampen mot ekstremisme som IS.
Det g?r fram av en sp?rreunders?kelse Infact har gjennomf?rt p? oppdrag fra FN-sambandet om nordmenns holdninger til FN.
Av de spurte mener 62 prosent at FN b?r legge sv?rt stor vekt og 18 prosent noks? stor vekt p? kampen mot ekstremisme som IS.
– Dette viser at folks tro p? det internasjonale samfunnet st?r sterkt. Vi mener at den form for ekstremisme som IS st?r for er et internasjonalt problem hvor FN, og ikke bare nasjonale akt?rer, m? spille en sentral rolle, sier assisterende generalsekret?r Rune Arctander i FN-sambandet.
Selv om sterke nasjoner med sine egeninteresser kan hindre at FN n?r fram til enighet i Sikkerhetsr?det, mener FN-sambandet at det ikke er noen vei utenom FN.
– Konfliktl?sning er en av FNs sentrale oppgaver, og tallene fra unders?kelsen viser med all tydelighet at nordmenn slutter opp om dette, sier Arctander.
Infact-unders?kelsen sp?r ogs? om hva som er FNs viktigste oppgave. Her svarer seks av ti at enten fredsbevarende operasjoner eller menneskerettigheter er viktigst.
Pressehenvendelser rettes til kommunikasjonssjef Nina Skalleberg i FN-sambandet. Epost: [email protected], Telefon: 959 16 688.

FN-sambandet er informasjonskontoret om FN. Vi jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy