Diplomati

FNs fredspris til Biskop Emeritus Paride Taban fra S?r Sudan

Biskop emeritus Paride er tildelt FNs fredspris som en anerkjenelse for hans innsats for ? bygge tillit mellom stridende parter i S?r Sudan.

FNs Sergio Vieira de Mellos fredspris for 2013 ble tildelt biskop emeritus Paride for hans arbeid med etableringen av Peace Village i Kuron ?st i S?r-Sudan. Denne landsbyen ble etablert i 2005 og har som form?l ? bringe sammen folk fra ulike stammer og trosretninger som har v?rt i konflikt i en ?rrekke. S?r Sudans befolkning har lidd under en borgerkrig i 22 ?r og er i dag en krigstrett nasjon med store nasjonale utfordringer.
JOIN good forces samarbeider med Biskop Paride i hans fredsbyggende arbeid i Kuron. JOIN har i 20 arbeidet i krigsurolige land som DR Kongo og S?r Sudan. Gjennom et samarbeid med gode lokale nettverk jobber feltarbeidere i urolige omr?der for ? n? voldtatte kvinner og barn som trenger hjelp. Etter at Biskop emeritus Paride gikk av som biskop f? ?r tilbake begynte han ? jobbe full tid med ? bygge en fredslandsby fra grunnen av. Han kalte landsbyen Den Hellige Treenighet Peace Village. Hans visjon om en landsby der folk kan m?tes som br?dre og s?stre, et fellesskap av kj?rlighet og forsoning er i dag virkelighet.
“Det er et faktum at denne landsbyen n? blir sett p? som et eksempel p? forsoning og fred og vil oppmuntre andre lokalsamfunn til ? f?lge en lignende tiln?rming i andre konfliktomr?der i S?r-Sudan og i andre land,” sier Laurent Vieira de Mello, president for stiftelsen som deler ut prisen og eldste s?nn av den avd?de Sergio Vieira de Mello.
Avd?de Vieira de Mello, var tidligere FNs menneskerettighets sjef, ble drept i et bombeangrep i ??Irak i 2003. Prisen deles ut ?rlig til en enkeltperson, samfunnet eller institusjon som har gitt et enest?ende bidrag til forsoning i lokalsamfunn eller grupper i konflikt, og som eksempel kan dupliseres andre steder. Juryen best?r FNs h?ykommiss?r for flyktninger og menneskerettigheter.
Prisen biskop Paride Taban mottar inkluderer en symbolsk sum p? 5000 sveitsiske franc ($ 5500, 4000 euro) og deles ut av FNs generalsekret?r Ban Ki Moon p? en seremoni 1. mars i Gen?ve.

Utfordrende, n?dvendig og sterkt lokalt forankret er kjennetegnene p? JOIN good forces. V?re feltarbeidere g?r ofte inn i farlige omr?der som er vanskelig tilgjengelige. De krysser veisperringer og krigssoner for ? opps?ke ofre for vold og krig. Alle steder bringer de hjelp, h?p, mot og tro p? en bedre fremtid. www.joingoodforces.no
JOIN good forces markerer i ?r 20 ?r i tjeneste for ? lindre n?d blant mennesker i krigsurolige land.0000

Similar Posts