Kulturpolitikk

FNs internasjonale familiedag 15. mai 2012: SOS-barnebyer etterlyser mer familiefokus i utviklingspolitikken

Familien er den viktigste arenaen for barns utvikling. Og samfunnsutvikling starter med sterke familier. Den p?g?ende finanskrisen har rammet mange millioner familier, og foreldrene klarer ikke ta h?nd om barna sine. I anledning FNs internasjonale familiedag oppfordrer SOS-barnebyer norske myndigheter til ? vektlegge familiens betydning for barn i utviklingsarbeidet.

FN og Verdensbanken ansl?r at den p?g?ende ?konomiske krisen har f?rt ytterligere 47-84 millioner mennesker ut i ekstrem fattigdom. SOS-barnebyers Familierapport 2012 uttrykker spesiell bekymring over situasjonen til familier som fra f?r finanskrisen levde under fattigdomsgrensen p? sju kroner dagen. De har hverken tilgang til nok n?ringsrik mat, et akseptabelt boforhold eller et helse- eller skoletilbud. Foreldrene mangler det helt grunnleggende for ? kunne gi tilstrekkelig omsorg til barna sine. I ytterste konsekvens blir barna overlatt til seg selv.

Situasjonen er alarmerende, og SOS-barnebyer benytter FNs internasjonale familiedag til ? etterlyse en st?rre vilje hos myndigheter til ? hjelpe s?rbare familier i krise.

? Vi ser en tendens til at myndigheter i krisetider kutter i velferdsordningene som kunne ha berget de mest marginaliserte familiene gjennom den vanskelige tiden. Finanskrisen m? ikke bli en unnskyldning for myndigheter til ? redusere hjelp til utsatte familier. Den b?r heller f?re til en sterkere st?tte til familier for ? styrke barns rettigheter og sikre et godt oppvekstmilj?, sier SOS-barnebyers generalsekret?r Svein Gr?nnern.

Et trygt hjem i et velfungerende samfunn skaper et grunnlag alle familier trenger for ? kunne gi barna sine omsorg og beskyttelse, slik at de kan vokse opp til ? bli selvstendige voksne som kan bidra til samfunnet sitt. SOS-barnebyer styrker familier, noe som igjen skaper sterke og stabile lokalsamfunn som st?r sterkere rustet.

? Alle land som har underskrevet FNs Barnekonvensjon og som derfor er forpliktet til ? jobbe for barns rettigheter og beskyttelse, m? n? og i framtiden ?ke sin innsats overfor familiene for ? ta barns situasjon p? alvor. Og vi oppfordrer norske myndigheter til ? ta hensyn til s?rbare barn og familiers situasjon i sin utviklingspolitikk, og jobbe for at myndigheter i land som er rammet av finanskrisen skal prioritere barns behov, sier Gr?nnern.

De fem st?rste utfordringene for familier verden over:
Grunnlaget til SOS-barnebyers familierapport er unders?kelser gjort hos 87 medlemsland. Funnene i unders?kelsen beskriver fem forhold som truer familier i disse landene. Rapporten gir et solid grunnlag for ? bidra med mer b?rekraftig hjelp til familier og deres barn:

SOS-barnebyers Familierapport ? oppsummering

For mer informasjon, kontakt
Informasjonssjef Synne R?nning 91791411
[email protected]
Generalsekret?r Svein Gr?nnern 90854918
[email protected]
www.sos-barnebyer.no/familiedagen0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy