Kulturpolitikk

FNs kvinnesjef bes?ker Norge

– Jeg hilser avtalen mellom Hamas og Israel om frigivelse av Gilad Shalit og utveksling av fanger velkommen. Norge har hele tiden ment at Shalits fangenskap har v?rt uakseptabelt, og har v?rt blant de land som aktivt har arbeidet for at han skulle frigis, sier utenriksminister Jonas Gahr St?re.
Den israelske soldaten, Gilad Shalit, har sittet over fem ?r i fangenskap, og avtalen med Hamas gir grunn til ? tro at dette fangenskapet n? er over. Israel vil p? sin side frigi 1027 palestinske fanger som sitter i israelske fengsler. Dette vil ogs? prege situasjonen p? Vestbredden og i Gaza i de neste ukene.
– Mine tanker i g?r gikk f?rst og fremst til familiene til de involverte. Jeg har selv m?tt Gilad Shalits far Noam Shalit to ganger, og avtalen gir h?p om at familiens ventetid n? er over. Vi ser frem til at Gilad Shalit blir frigitt og kan gjenforenes med sine n?rmeste, sier utenriksminister St?re.
0000

Similar Posts