Diplomati

FNs ungdomsutsending i Oslo: Tid for en global energirevolusjon

11-04-2013 09:50 FN-sambandet FNs f?rste utsending for ungdomssaker ? 28 ?r gamle Ahmad Alhendawi fra Jordan ? befinner seg i disse dager i Norge i forbindelse med det internasjonale toppm?tet om energi og utviklingsm?l etter 2015.

FNs f?rste utsending for ungdomssaker ? 28 ?r gamle Ahmad Alhendawi fra Jordan ? befinner seg i disse dager i Norge i forbindelse med det internasjonale toppm?tet om energi og utviklingsm?l etter 2015.

M?tet ble ?pnet av kronprins Haakon og ledet av utviklingsminister Heikki Holm?s, sammen med Mexicos og Tanzanias energiministre.
Representanter for blant annet regjeringer, n?ringslivet, sivilsamfunnet og ungdom var ogs? invitert.
M?tet er en del av en internasjonal dialog igangsatt av FN om utviklingssp?rsm?l p? 11 ulike temaer, inkludert helse, utdanning, vekst, ulikhet, styresett og energi. Norge, Tanzania og Mexico ble utnevnt til ? lede arbeidet om nye energim?l, med form?l om ? sikre at b?rekraftig energi f?r en sentral plass p? FNs utviklingsagenda post-2015.
Etter toppm?tet i Oslo skal et sett med anbefalinger overleveres til generalsekret?r Ban Ki-moon og h?yniv?panelet for utviklingsagendaen.
Energi omtales ofte som det manglende tusen?rsm?let, men tilgang til ren, rimelig og b?rekraftig energi til en rimelig pris er faktisk avgj?rende for FNs tusen?rsl?fte.
“Uten tilgang til moderne energi er det umulig ? n? de ?tte tusen?rsm?lene satt av FN i 2000, om det er ? redusere fattigdom, bedre helsen til kvinner og barn, eller utvide mulighetene for utdanning”, p?pekte Holm?s i forkant av toppm?tet.
Holm?s inviterte FNs ungdomsutsending for ? inkludere de unges stemmer i prosessen. “N?r vi diskuterer energi i sammenheng med utviklingsagendaen post-2015, m? vi minne oss selv om at dagens ungdom utgj?r majoriteten av befolkningen i mange land”, sa Alhendawi i hans ?pningstale i dag. “Utviklingsagendaen kan derfor bare v?re slagkraftig hvis den har et sterkt fokus p? ungdomssaker”.
De unges behov og meninger st?r ogs? h?yt p? dagsordenen til FNs generalsekret?r. Han utnevnte Alhendawi som ungdomsutsending i januar i ?r for ? fremme arbeidet med og for unge verden rundt, samt s?rge for at de involveres og h?res i forberedelsene til utviklingsagendaen.
P? vegne av ungdommen, fremhevet Alhendawi i dag at energitjenester er viktige for ? skape jobbmuligheter, ?konomisk vekst og bedre leveforhold, spesielt i utviklingsland. Verdens unge ?nsker at energi ? og da spesielt fornybar energi ? prioriteres i det nye rammeverket for utvikling etter 2015, forklarte han.
“Jeg h?per at utfallet av dette m?tet vil bidra til ? sikre at fornybar energi og effektiv energibruk st?r sentralt i utviklingsagendaen post-2015, og oppfordrer dere alle til ? fremme en global energirevolusjon for n?v?rende og fremtidige generasjoner p? v?r vakre planet”.

A to już wiesz?  Stor boligmesse i Bergen 30.08 - 01.09

FN-sambandet er informasjonskontoret om FN – som jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy