Diplomati

Folk stoler p? apotek og lege

Folks tillit til viktige helseinstitusjoner som apotek og leger er sv?rt h?y. Tre av fire har stor tillit til apotekene, mens tre av fem har stor tillit til legene, viser en unders?kelse TNS Gallup har gjort for Apotekforeningen.
– Helsetjenesten st?r fjellst?tt i befolkningen. Det er nesten ingen som har liten tillit til apotek, sier adm. dir. Per T. Lund i Apotekforeningen. Det er gledelig at apotekene st?r aller sterkest i denne unders?kelsen. Men for oss er det viktig at pasienten har tillit til hele behandlingskjeden, fra spesialisthelsetjenesten og helt ut til lavterskeltilbudet i apotek. Det er viktig med tillit for ? oppn? et best mulig resultat for pasienten, mener Lund.
Unders?kelsen viser ogs? at folk er veldig forn?yd med det apoteket de bruker til vanlig.
– Jeg er ogs? glad for at folk er s? forn?yde med sitt eget apotek, ikke bare apotek generelt. Det forteller meg at kundene setter pris p? apoteket i sitt lokalsamfunn, sier Lund.
Unders?kelsen viser at det kun er to prosent som har lav tillit til apotek.
Tidligere unders?kelser fra TNS Gallup viser at apotekkundene er sv?rt tilfreds med b?de servicen og kompetansen i apotek. ? Det er dette vi bygger den sterke tilliten p?, mener Per T. Lund.
Om apotekforeningen
Apotekforeningen ble stiftet i 1881, og er bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge og deres eiere.
Alle apotek, b?de privat eide og de offentlig eide sykehusapotekene, er medlemmer av Apotekforeningen. Alle medlemsgrupper er representert i Apotekforeningens styre.
Apotekforeningen fremmer apotekenes sak i faglige og politiske sammenhenger. Les v?r ?Strategi for apotek 2012-2014?.
0400

Similar Posts