Politikk

Folkefinansierte hus til voldtatt og utst?tt kvinne i DR Kongo p? direkten

Statsminister Erna Solberg ?pnet i dag den nye folkefinansieringsportalen Bidra.no p? Innovasjonsdagen 2014.
Solberg lovpriset de nye mulighetene folkefinansieringsportaler som Bidra.no gir for ? f? prosjekter opp fra bakken.
– Dette er en ny nasjonal portal som er en utmerket m?te ? koble penger med gode ideer. Alts? en l?sning som skaper innovasjon, sier Solberg.
Finansiering p? direkten
I etterkant av ?pningen finansierte portalen et nytt hus i DR Kongo. P? en knapp time ga deltagerne p? Innovasjonsdagen 6.800 kroner i st?tte til huset.
Prosjektet har som m?l ? n? 15.000 kroner i l?pet av kort tid.
Huset er betaling for domenet som ble gitt vekk av den opprinnelige eieren til domenenavnet.
Laila Risdal Flyvholm eide tidligere domenenavnet bidra.no. Hun har lenge hatt et stort engasjement for JOINs arbeid i DR Kongo. For f? ?r siden deltok hun p? en reise til Goma i ?st Kongo og fikk se arbeidet JOIN st?tter blant voldtatte kvinner og barn. Da sp?rsm?let om ? selge domenenavnet kom til henne var hun klar p? at hun istedet ?nsket at bidra.no skulle bli med ? finansiere hus til utst?tte og voldtatte kvinner i DRC.
Behovet for slike hus er stort i ?st Kongo. Til tross for at de aller fleste voldtatte kvinnene f?r returnere til sine ektemenn og familier opplever en stor gruppe kvinner ? bli avvist og utst?tt. ?rsaken til dette er ulike. Dersom kvinnen er s? ?delagt at hun ikke lenger kan f?de barn, eller at hun er s? skadet at hun ikke lenger kan arbeide p? jorden familien har vil flere ektemenn finne seg en ny kone.
Flere kvinner m? igjennom mange operasjoner i Goma og blir borte fra sine hjem over lang tid – for s? ? oppleve at ektemannen har funnet seg en ny kone. Andre blir utst?tt av religi?se eller politiske ?rsaker; de har hatt omgang med andre menn – med fienden. En spesielt s?rbar gruppe er de unge jentene som har v?t kidnappet av geriljagrupper, holdt som sexslaver over lang tid f?r de klarer ? r?mme. Mange av dem har mistet sine familier og st?r alene igjen i verden.
JOIN har i flere ?r bygd hus til utst?tte kvinner i ?st Kongo. I tillegg st?tter JOIn et omfattende arbeid for ? hjelpe voldtatte kvinner medisinsk og gjennom traumebehandling. Hittil har 24 000 kvinner mottatt denne hjelpen. I 2012 ?pnet JOIN et spesielasykehus for kvinner og barn i Goma. Dette er finansiert av norske myndigheter. JOIN st?tter ogs? et stort mor/barn helsearbeid i et av verdens farligste land for kvinner.

Utfordrende, n?dvendig og sterkt lokalt forankret er kjennetegnene p? JOIN good forces. V?re feltarbeidere g?r ofte inn i farlige omr?der som er vanskelig tilgjengelige. De krysser veisperringer og krigssoner for ? opps?ke ofre for vold og krig. Alle steder bringer de hjelp, h?p, mot og tro p? en bedre fremtid. www.joingoodforces.no02100

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy