Diplomati

Folkeretten krever FN-mandat

Diskusjonen om hvorvidt Norge skal kunne bidra til en eventuell milit?roperasjon i Syria har blitt et hett tema. Sentralt st?r sp?rsm?let om norske bidrag skal avhenge av et vedtak i FNs sikkerhetsr?d. Ut fra hva som kommer frem i media hersker det en viss uklarhet om hvorvidt en milit?r intervensjon uten FN-mandat strider mot reglene i folkeretten.
– Et milit?rt angrep vil kun v?re i tr?d med folkeretten hvis det er selvforsvar i henhold til artikkel 51 i FN-pakten, eller hvis FNs sikkerhetsr?d godkjenner slik maktbruk, sier assisterende generalsekret?r i FN-sambandet Rune Arctander.

Hva st?r i partiprogrammene om FN-mandat i internasjonale operasjoner?

Det er FN-paktens kapittel VII som gir Sikkerhetsr?det mandat til ? vedta maktbruk hvis det har oppst?tt en situasjon som truer internasjonal fred og sikkerhet. Forutsetningen for et slikt vedtak er imidlertid at alle andre muligheter er pr?vd ut, eller anses ? v?re utilstrekkelige.
-Sikkerhetsr?det har fortsatt til gode ? vedta ?konomiske og milit?re sanksjoner, eller be Den internasjonale straffedomstolen opprette sak mot syriske ledere. Det er p? h?y tid at Sikkerhetsr?det samler seg om de fredelige virkemidlene det har til r?dighet, sier Rune Arctander.

-Situasjonen i Syria er dramatisk, bruken av kjemiske v?pen er uakseptabel, og flyktningsituasjonen er prek?r. Responsen fra verdenssamfunnet m? f?rst og fremst bidra til ? begrense lidelsene i Syria, og fremme en politisk l?sning p? situasjonen, sier Rune Arctander.

FN-sambandet er informasjonskontoret om FN. Vi jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.21630

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy