Internasjonalt

Ford?mmer syriske myndigheters drap p? sivile

I dag fekk medlemane i den s?kalla n?kkelgruppa kvar sin del av den totale koden?kkelen som trengs for ? starte oppteljinga av stemmene fr? e-val-fors?ket. Dei m? ta vare p? kvar sin del av koden?kkelen til vallokala stengjer 12. september. ? Ein sv?rt viktig funksjon, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.
Veljarane i ti kommunar kan gje sine r?yster til kommunestyre- og fylkestingsvalet i haust p? Internett. N?kkelgruppa best?r av representantar fr? ulike parti og dei skal ta vare p? kvar sin del av den totale koden?kkelen fram til vallokala stengjer 12. september.
– Me er opptekne av at norsk valgjennomf?ring skal vere moderne og framtidsretta innanfor v?re demokratiske tradisjonar. Ved ? auke tilgjenge, gjev me fleire veljarar h?ve til ? r?yste. Det er ?rsaka til at Stortinget har g?tt inn for ? pr?ve ut r?ysting via Internett, seier Navarsete.
– Tryggleik rundt fors?ket er avgjerande viktig for at veljarane skal ha tillit til valgjennomf?ringa. Her har n?kkelgruppa ei viktig rolle, seier Navarsete.
Ingen kan lese resultata av vala i fors?kskommunane utan at medlemane av n?kkelgruppa trer saman att p? valdagen og tek med seg kvar sin del av den totale koden?kklen for ? starte oppteljinga av vala. N?kkelgruppa best?r av ni representantar fr? ulike politiske parti, i tillegg til ein representant fr? Akershus fylkeskommune.
– Desse ti personane er ei moderne utg?ve av systemet som blei brukt for ? lagre hemmeleg informasjon allereie i oldtida i Hellas: N?r grekarane ?nskte ? lagre hemmeleg informasjon, skreiv dei han inn p? ei leirtavle som dei deretter knuste i sm?bitar. S? oppbevarte dei alle bitane p? forskjellige stader. F?rst n?r alle bitane blei samla p? nytt, blei l?yndomen deira leseleg att, seier Navarsete. – I dag brukar me datamaskinar og pinkodar i staden for leirtavler, men prinsippa er dei same.
Det er veljarane i Bod?, Bremanger, Hammerfest, Mandal, Rad?y, Re, Sandnes, Tynset, Vefsn og ?lesund som f?r pr?ve ut elektronisk val p? internett.
? Medlemmane av N?kkelgruppa
? Meir om e-val
? Bilder fra sermonien p? Flickr
Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00

Tirsdag 2. august fikk n?kkelgruppa til e-valg-fors?ket hver sin del av den totale koden?kkelen som m? til for ? lese av resultatene av e-valg-fors?ket. Statsr?d Liv Signe Navarsete understreket hvor viktig tillit til valggjennomf?ringen er. Foran fra venstre: Statsr?d Liv Signe Navarsete, Marie Sneve Martiniussen (R?dt), Hanne Bjerknes (H?yre), Reidun Wiebe Jacobsen (Kristelig Folkeparti) og Kjartan Almenning (Venstre). Bak fra venstre: Bj?rn Eriksen (Arbeiderpartiet), Oddvar Igland (Senterpartiet), Marianne Nordli (Fremskrittspartiet), Hans B?rte (Akershus fylkeskommune), Per ?stvold (Sosialistisk Venstreparti) og Bj?rn Chr. Borch (Kystpartiet). (Kommunal- og regionaldepartementet, Agnar Kaarb?)

0000

Similar Posts