Internasjonalt

F?rehandsr?ystinga startar onsdag 10. august

Fr? 10. august kan veljarane i Bod?, Bremanger, Hammerfest, Mandal, Rad?y, Re, Sandnes, Tynset, Vefsn og ?lesund f?rehandsr?yste via Internett.
Dei ti kommunane deltek i fors?k med elektronisk r?ystegjeving. P? valdagen 12. september er det ikkje muleg ? r?yste elektronisk, d? m? veljarane m?te opp i vallokalet.
– Innbyggjarane i dei 10 kommunane kan vere med ? pr?ve ut r?ysting via Internett. Regjeringa er oppteken av best muleg tilgjenge for alle til ? r?yste, og r?ysting via Internett betrar tilgjenge. Me ?nskjer ei moderne og framtidsretta valgjennomf?ring innanfor demokratiske tradisjonar, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.
Veljarane avgjer sj?lv om dei vil r?yste via Internett eller om dei vil r?yste p? vanleg m?te i eit vallokale. R?ystar ein via Internett, kan ein r?yste fleire gonger og den siste elektroniske r?ysta blir den gjeldande. R?ystar ein med papirr?ystesetel i eit vallokale, kan ein berre r?yste éin gong. Ei papirr?yst vil annullere internettr?yster og vil alltid vere den teljande.
M? ha MinID og mobiltelefon
Alle som vil r?yste via Internett, m? vere registrert som brukar av MinID og ha registrert mobiltelefonnummeret sitt same stad. P? www.minid.difi.no kan ein registrere seg som ny brukar eller oppdatere nummeret til mobiltelefonen. Her kan ein ogs? bestille ny PIN-kode.
Alle som r?ystar via Internett m? ha mobiltelefon fordi e-valsystemet skal sende ein kode til veljaren. Denne koden kan veljaren samanlikne med kodar p? valkortet og koden stadfestar at r?ysta har komen fram og registrert riktig.
Fors?k
Den nyutvikla norske e-vall?ysinga er unik i verdssamanheng. Det norske fors?ket har vekt internasjonal merksemd. Mellom anna f?lgjer ei ekspertgruppe fr? OSSE/ODIHR fors?ket.
– Internettr?ysting er heilt nytt i Noreg og det er berre veljarane i fors?kskommunane som f?r pr?ve dette i ?r. Om r?ysting via Internett vil bli muleg ved seinare val, er det Stortinget som avgjer. Det blir gjennomf?rt ei brei evaluering av fors?ket. Eg h?par difor at flest muleg vil pr?ve ? r?yste via Internett, slik at vi f?r eit godt erfaringsgrunnlag, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.
I kommunane Hammerfest, Mandal, Re og ?lesund kan ogs? 16- og 17-?ringane r?yste via Internett. Desse kommunane deltek ogs? i fors?k med nedsett r?ysterett til 16 ?r.
? Les meir p? www.valg.no
? For ? r?yste via Internett, g? inn p? eval.stat.no (fr? 10.august kl. 09.00 til og med 9. september kl. 23.59).
Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy