Forenklet transfer p? Oslo Lufthavn fra 2015

– Dette er en sv?rt gledelig melding til v?re kunder. B?de passasjerene og flyselskapene vil med forenklet transfer f? en b?de enklere og hyggeligere reise. Vi i Avinor er glade for at dette n? endelig har kommet p? plass, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.
Ordningen gjelder for reisende fra utland til innland. Hvis en for eksempel reiser fra utlandet via Gardermoen og skal til Trondheim, inneb?rer ordningen at den reisende slipper ? hente ut og sjekke inn bagasjen p? ny ved Oslo Lufthavn. Passasjeren unng?r dermed ny sikkerhetskontroll.
Regjeringen har besluttet ? gjennomf?re pr?veprosjektet med forenklet transfer gjennom ordningen ?One stop security? p? Oslo Lufthavn i l?pet av 2015. – Vi m? gj?re noen bygningsmessige tilpasninger for ? legge til rette for den nye ordningen, men Avinor skal s?rge for at dette blir gjort s? raskt som praktisk mulig, lover Falk-Petersen.
Pr?veordningen skal vare i tre ?r. Regjeringen vil mot slutten av pr?vetiden vurdere om ordningen skal bli permanent. Lenke til pressemelding.
-Dette har vi jobbet lenge med, og vi er sv?rt tilfredse med at denne pr?veordningen n? kommer p? plass. Dette vil styrke v?r posisjon og konkurranseevne og gj?re oss mer attraktiv for norske og internasjonale reisende. Ordningen vil v?re sv?rt positiv for norsk luftfart generelt sett, sier administrerende direkt?r ved Oslo Lufthavn, Nic Nilsen.

Foto: Tommy Normann 35560

Authors

Related posts

Top