Internasjonalt

Forlengelse av gr?soneavtalen

– Jeg er glad for at vi n? har landet en luftfartsavtale som blant annet har som m?l ? harmonisere regelverk p? begge sider av Atlanteren. Dette vil sikre en tryggere transatlantisk luftfart, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.
EU, USA, Island og Norge har undertegnet en luftfartsavtale om Island og Norges tilknytning til luftfartsavtalen mellom USA og EU.
Island og Norge, som gjennom E?S-avtalen er fullt integrerte i det europeiske luftfartsmarkedet, vil n? v?re likestilt med EU-landene i luftfartssamarbeid med USA.
– Dette vil sikre at norske flyselskap f?r samme konkurransevilk?r som EU-landene overfor USA, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.
Avtalen inkluderer enighet om ? ?ke luftfartssikkerheten og videreutvikle regelverk for ? bekjempe luftfartens negative innvirkning p? milj?. Partene har forpliktet seg til ? gjennomf?re avtalen uten at det skal g? p? bekostning av arbeidstakernes rettigheter. Det er f?rste gang arbeidstakernes rettigheter er nevnt i en luftfartsavtale.
Det transatlantiske samarbeidet er, i f?lge EU, estimert til ? ha en verdi p? 12 millioner euro og vil gi rom for opptil 80 000 nye jobber innen transatlantisk luftfart.
Avtalen er fase II av luftfartsavtalen mellom EU og USA. Norge og Island sluttet seg til f?rste del av avtalen i Brussel, i desember 2009. Island og Norge har deltatt i forhandlingene om fase II, som observat?rer.

Pressemelding om avtale mellom EU og USA.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy