Kulturpolitikk

Forlot Goma samtidig med at FNs kamphelikopere skj?t granater mot geriljagruppen M23

Gruppen fra JOIN good forces som var i Goma i forbindelse med ?pningen av blant annet Kyeshero Hospital forlot s?ndag morgen Goma. I luften over dem fl?y FNs kamphelikotere og dr?nnene fra granatnedslagene og maskingev?rsalvene fortalte at fronten n? var sv?rt n?rme.
JOINs lokale partner i Goma kunne i g?r fortelle om realtivt rolige forhold i byen i p?vente av resultatet fra v?penhvileforhandligene som M23 ?nsket ? ha med regjeringsh?ren og MONUSCO. Disse forhandlingene kom aldri da regjeringen nektet ? inng? samtaler med M23.
Flyktningestr?mmen ut av byen er tiltagende og de som har mulighet til det tar sine familier ut av byen. Statsadministrasjon og soldater fra h?ren har allerede flyktet fra byen.
Det meldes i dag om at flyplassen i Goma er tatt av M23 og at situasjonen i byen er sv?rt kritisk for sivilbefolkningen. Sist situasjonen var s? alvorlig i Goma var i 2008.
Vi i JOIN er sv?rt bekymret for situasjonen for v?re venner og lokale partner i Goma.
Utfordrende, n?dvendig og sterkt lokalt forankret er kjennetegnene p? JOIN good forces. V?re feltarbeidere g?r ofte inn i farlige omr?der som er vanskelig tilgjengelige. De krysser veisperringer og krigssoner for ? opps?ke ofre for vold og krig. Alle steder bringer de hjelp, h?p, mot og tro p? en bedre fremtid. www.joingoodforces.no1000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy