Politikk

Forsvarsministeren bes?ker Rena Leir

Forsvarsministeren bes?ker H?rens befalsskole (HBS) og Forsvarets spesialkommando (FSK) p? Rena den 22. august
Hensikten med bes?ket er ? m?te soldater og ansatte i Forsvaret og f? orienteringer om virksomheten p? Rena. Dette er f?rste gang forsvarsministeren bes?ker FSK etter at ble omorganisert i forbindelse med opprettelsen av Forsvarets spesialstyrker den 1. januar i ?r. Forsvarsministeren vil ogs? gjennomf?re tandemhopp med FSK.
Sjef FSK, oberst Frode Kristoffersen og sjef HBS, oberstl?ytnant Atle Molde vil f?lge statsr?den under bes?ket. Generalinspekt?ren for H?ren vil f?lge bes?ket til HBS, og NK/stabssjef stab Forsvarets spesialstyrker deltar under bes?ket til FSK.
Media er velkommen til ? m?te statsr?den og elever ved befalsskolen ved skytebane A ved R?dsmoen fra kl 09.50 til 10.50. M?tepunkt Hovedvakta Rena Leir. Fra kl. 12.15 til 13.00 (oppm?te fotballbanen) er det ?pent for media til ? filme/ta bilder av statsr?dens tandemhopp. I etterkant av dette vil forsvarsministeren og Sjef FSK v?re tilgjengelig for intervjuer.

For akkreditering, ta kontakt med kontaktperson ved Rena leir:
Grenader Anette Ask, telefon: 400 29 635
Oppm?te ved vakta p? Rena leir kl. 09.30.
Pressekontakt for forsvarsministeren: R?dgiver Marita Hundershagen, telefon: 902 87 846.
Pressekontakt for FSK: Oberstl?ytnant Bent-Ivan Myhre, telefon: 922 84 687.

Norge er et langt land med store verdier ? forsvare. H?ren skal sammen med resten av Forsvaret sikre norske verdier. H?ren er til stede p? bakken, blant mennesker, og skaper trygghet for folket i Norge og i internasjonale konfliktomr?der. Varig konfliktl?sning vil alltid inneb?re enighet mellom folk om kontroll og eierskap over landomr?der. Derfor er H?ren viktig. 0000

Similar Posts