Politikk

Forventer mer bistand til utdanning

– ?kningen i bistand til utdanning er et godt signal fra den avtroppende regjeringen, men vi forventer en st?rre ?kning fra Solberg-regjeringen som et f?rste steg mot en #Jentemilliard, sier J?rn Johansen, fungerende generalsekret?r i Plan Norge.
Plan Norge utfordret i valgkampen listetoppene i samtlige partier til ? ?ke den ?rlige bistanden til utdanning med én milliard ? en Jentemilliard ? i l?pet av neste stortingsperiode. To av tre toppkandidater sa ja, blant dem Erna Solberg, Siv Jensen og avtroppende utviklingsminister Heikki Holm?s.
If?lge statsbudsjettet ?nsker den avtroppende regjeringen ? ?ke utdanningsbistanden fra 1,6 til 3 milliarder. En jevn opptrapping for ? n? dette m?let skulle da tilsi en ?kning p? 350 millioner, mens l?ftet om en jentemilliard betyr 250 millioner. I forslaget til statsbudsjett er ?kningen imidlertid p? kun 150 millioner kroner.
– Vi regner med at Solberg-regjeringen ?ker bistanden til utdanning med minst 100 millioner til, for ikke ? bli liggende etter skjema med den lovede Jentemilliarden, sier Per Kristian Sbertoli, politisk r?dgiver i Plan Norge.
Plan Norge er tilfredse med at Stoltenberg-regjeringen legger opp til en fortsatt ?kning i den totale bistanden, med m?l om ? bevilge én prosent av Norges brutto nasjonalinntekt (BNI). Plan oppfordrer Solberg-regjeringen til minst ? opprettholde dette niv?et.
– Dersom den nye regjeringen ?nsker ? kutte p? omr?der de mener ikke leverer gode nok resultater, b?r de bruke disse midlene til en ytterligere satsning p? utdanning, i stedet for ? redusere samlet bistand, sier Sbertoli.
Plan er for ?vrig glade for at den avtroppende regjeringen lover ? styrke arbeidet med ? inkludere funksjonshemmede i utdanningsbistanden. Organisasjonen forventer at den nye regjeringen f?lger opp l?fter om ? inkludere funksjonshemmede i alle deler av utviklingspolitikken.

Plan Norge – for og med barn0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy