Partier

Framleis behov for betre styring internt i kommunane

Frem til 1. september vil ambassaden i Manila behandle de fleste s?knadene om familieinnvandring og mange av s?knadene om studie-, au pair- og arbeidstillatelse fra filippinske borgere.

M?l: raskere og bedre service
De kommende seks m?nedene skal en UDI-medarbeider jobbe ved ambassaden i Manila. Denne pr?veordningen inneb?rer at flere saker blir avgjort p? stedet, uten ? m?tte sendes til UDI.
Ved ? behandle s?knadene p? samme sted som s?kerne oppholder seg, tror vi at saksbehandlingen blir raskere og brukerservicen bedre. Etter at du har s?kt, vil du raskt f? beskjed fra ambassaden om saken din skal behandles ved ambassaden eller om den m? sendes til UDI for behandling. Blir s?knaden behandlet i Manila, vil saksbehandlingen g? raskere.
Hvilke saker kan behandles av ambassaden?
I dag innvilger ambassadene kun visums?knader. I pr?veperioden vil ambassaden i Manila behandle de fleste sakstypene. Disse s?kergruppene er omfattet:
fagl?rte
spesialister
sesongarbeidere
studenter
forskere med egne midler
au pairer
nyutdannede og forskere som skal s?ke om arbeidstillatelse som fagl?rt
arbeidss?kende som har kompetanse som fagl?rt
ektefeller og samboere som s?ker familieinnvandring
barn der begge foreldrene har, eller f?r, opphold i Norge
mor eller far til norsk barn
foreldre som skal bes?ke barn i Norge
personer som trenger oppholdstillatelse for ? inng? ekteskap i Norge
ektefelle, samboer og barn til en som skal studere i Norge
familiemedlemmer til en E?S-borger
I testperioden vil ambassaden i Manila for eksempel kunne innvilge foreldretillatelser for ? bes?ke egne barn i Norge i inntil ni m?neder. Vi oppfordrer foreldre til ? s?ke en slik tillatelse fremfor vanlig visum, som mange tidligere har valgt ? gj?re for ? spare tid.
Du m? levere inn alle de n?dvendige dokumentene for at vi skal behandle saken din ved ambassaden. Husk at dokumentene skal v?re oversatt til norsk eller engelsk.
Unntak:
S?knader vi tror kan ende med et avslag, blir sendt til UDI. UDI f?r cirka 500 s?knader i ?ret fra Filippinske borgere, og nesten 90 prosent av disse blir innvilget.
Fornyelser og permanente oppholdstillatelser vil fortsatt bli avgjort i Norge, siden man som hovedregel s?ker om dette fra Norge.
S?knad p? nett
Registrerer du s?knaden din p? Internett med S?knad p? nett, kan du gj?re dette uavhengig av ?pningstider, betale gebyr og bestille time for oppm?te p? ambassaden slik at du slipper ? st? i k?.0000

Similar Posts