Kulturpolitikk

Framtida fikk svarteper

– Norge g?r p? tvers av Europa som satser p? forskning og innovasjon for ? l?se samfunnsutfordringene og forsvare konkurranseevnen, sier daglig leder FFA, Gunnar Jordfald, p? vegne av de anvendte forskningsinstituttene.
Et forskningsbudsjett som bare dekker l?nns- og prisstigningen er for d?rlig. N?rings- og handelsdepartementet reduserer til og med investeringene i forskning og utvikling. Dette skaper bekymring for den anvendte, resultatorienterte forskningen som instituttsektoren st?r for. Bildet bedres ikke av at hovedfokus i de beskjedne satsinger som finnes i budsjettet, g?r mot fri grunnforskning.
P? den annen side er instituttsektoren forn?yd med ?remerking av 26 millioner kroner for ? ?ke deltakelsen fra forskningsinstituttene i EUs forskningsprogram. Dette er verdens st?rste forskningssamarbeid, men h?ye egenandeler er et hinder for ? ta ut den fulle effekt av samarbeidet. FFA er ogs? forn?yd med at basisbevilgningen ?ker for milj?instituttene og de samfunnsvitenskapelige institutter og at Nansensenteret for milj? og fjernm?ling endelig f?r sin basisbevilgning.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy