Kulturpolitikk

Fredsforkjemper mottok Str?mmestiftelsens Hjelp til Selvhjelp-pris 2011

Professor Kalle Moene f?r Forskningsr?dets formidlingspris for sin evne til ? forklare komplekse ?konomiske problemer
Sperrefrist til kl 12:00 fredag d 23.september
Forskningsr?dets pris for fremragende forskningsformidling skal premiere forskningsformidling av h?y kvalitet i form og innhold til et bredt publikum. ?rets pris tildeles Kalle Moene, professor i ?konomi ved ?konomisk institutt, Universitetet i Oslo. I sin forskning arbeider Moene blant annet med hvordan inntekt og velstandsfordeling henger sammen med organiseringen av arbeidsmarkedet og ?konomiske institusjoner.
Juryen for formidlingsprisen peker p? at Moene gjennom mange ?r har evnet ? v?re aktuell og poengtert i sin forskningsformidling og at han holder en h?y faglig standard samtidig med en evne til ? formidle langt utenfor fagets grenser. Moene er mye brukt som kommentator og spaltist og har en omfattende produksjon av kronikker, innlegg og popul?rvitenskapelige artikler. Juryen understreker ogs? Moenes tilgjengelighet for pressen og andre.
Prisen er p? 250.000 kroner
Forskningsr?dets formidlingspris overrekkes fredag den 23.september kl 12:00 av statsr?d Tora Aasland i forbindelse med ?pningen av Forskningsdagene 2011, Universitetet i Oslo (Sentrum, universitetshagen ved Urbygningen)
Kontaktperson(er):
Sidsel Flock Backmann Telefon:97 75 55 66
E-post:[email protected]

Similar Posts