Diplomati

– Fremskrittspartiets ?nye linje? vil bare forlenge pinen for landbruket

Norges Bondelag regnet ved ?rsskifte p? hvilke konsekvenser FrPs landbrukspolitikk ville f? for norsk matproduksjon. Utgangspunktet var blant annet partiets alternative statsbudsjett for 2013.
Konklusjonen var at FrPs-politikk vil brakklegge norsk landbruk. Det vil ikke v?re l?nnsomhet for b?nder i Norge, verken de som er store eller sm?, de som driver under de beste naturgitte forholdene eller mer marginale omr?der.
Konsekvensene er de samme
Fra FrPs landsm?te denne helga kan man f? et inntrykk av at utgangpunktet har endret seg. Partiets ?nye linje? inneb?rer fortsatt ? kutte landbruksoverf?ringene med 5-6 mrd. kroner, men n? ser FrP for seg at det kan gj?res over en periode p? fire til seks ?r.
– Konsekvensene for norsk matproduksjon vil bli den samme. Dette vil bare bidra til ? forlenge pinen. P? lang sikt vil dette gj?re det umulig ? produsere mat i Norge, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bj?rke.
Norsk mat blir en sjeldenhet
Selv om FrP n? angivelig ?nsker ? redusere de ?rlige kuttene til landbruket, vil de fortsatt frata b?ndene forhandlingsretten med staten, stimulere til industrilandbruk og fjerne importvernet av norske landbruksvarer.
Den norske bonden skal konkurrere med internasjonal matindustri, og vil ikke lenger kunne bruke norske ressurser for ? produsere norsk mat.
– Norge er et land med sv?rt h?ye kostnader, og sammen med v?re geografiske og klimatiske forutsetninger vil det v?re n?rmest h?pl?st for den norske bonden ? konkurrere med b?nder i utlandet. Norge vil oversv?mmes av importerte matvarer og norsk mat vil bli et sjeldent syn i butikkene, sier Bj?rke. Han etterlyser en ?rlighet p? at denne politikken vil redusere norsk matproduksjon.
FrP n?rmer seg H?yre?
H?yres Svein Fl?tten sier til Nationen at FrPs ?nye linje? gj?r det lettere ? enes om et borgerlig landbrukssamarbeid.
– H?yre vil kutte 1,5 milliarder over ?tte ?r. FrP vil kutte 5-6 milliarder p? fire ?r. Det taler seg vel for seg, avslutter Bj?rke.
Kontaktpersoner:
Nils T. Bj?rke, leder i Norges Bondelag, tlf: 90150624
Ragna Kronstad, kommunikasjonssjef i Norges Bondelag, tlf: 93497425
Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy