Internasjonalt

Frigj?ringsdagen og veterandagen 8. mai

Fredag 29. april arrangerer Utenriksdepartementet E?S-konferanse p? H?ndverkeren i Oslo. Tema for dagen er endringer i EU og norsk p?virkningsarbeid. Utenriksminister Jonas Gahr St?re ?pner konferansen. Med seg har han Christofer Fjellner, som er svensk medlem av Europaparlamentet. Arrangementet er en m?teplass for erfaringsutveksling og kompetansebygging for omlag 200 ledere og saksbehandlere i departementer og underliggende etater. F?rste del av konferansen er ?pen for pressen (kl. 10.00 ? 10.45).

Sted: H?ndverkeren konferansesenter, Rosenkrantzgt 7, Oslo
Tid: 09.30 – 10.45
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgiver Kjetil Elsebutangen, tlf. 990 24 903
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy