Kulturpolitikk

Frykter barna i Haiti blir glemt

To ?r etter det voldsomme jordskjelvet som rammet Haiti, er situasjonen fortsatt prek?r for mange av barna som lever i provisoriske leire. Fadderorganisasjonen Plan frykter barna n? blir glemt.
Fremdeles bor 500.000 mennesker i teltleire, og en stor andel av dem er barn. P? det meste var mer enn 1000 hjelpeorganisasjoner inne i landet etter jordskjelvet. I l?pet av 2011 har mange av disse har forlatt Haiti. Samtidig har mediedekningen blir betydelig mindre.

– Vi frykter for en hel generasjon unge dersom vi lar dette bli en glemt krise. Det tar lang tid ? bygge opp landet igjen, men det er vanskelig ? holde p? verdens oppmerksomhet. Vi f?r rapporter fra Plan Haiti om at mange av barna i leirene fortsatt mangler det grunnleggende som skal til for ? klare seg og f? en god oppvekst, sier generalsekret?r i Plan Norge Helen Bj?rn?y til NTB.
Halvparten av befolkningen i Haiti er barn. Plan Haiti har satt i verk en rekke tiltak for ? oppfylle de jordskjelvrammede barnas rettigheter til blant annet utdanning, helsehjelp og beskyttelse. Blant annet har organisasjonen bidratt til at 31 000 barn er tilbake p? skolebenken. 14 000 har f?tt traumehjelp, og 40 000 mennesker har blitt n?dd med tiltak mot kolerasmitte.
Landdirekt?r John Chaloner ser optimistisk p? at Haiti vil komme p? fote igjen.
– Dersom Haiti skal bli gjenoppbygget fra denne forferdelige katastrofen og bli et land som klarer seg selv igjen, trenger landets unge befolkning skikkelige beskyttelsessystemer og tilgang p? helsehjelp og utdanning. Vi er optimistiske og tror at det er oppn?elig, sier Plans landdirekt?r i Haiti John Chaloner.
Helen Bj?rn?y mener det f?rst og fremst er myndighetene p? Haiti som har hovedansvaret for ? bygge opp landet fra ruinene etter skjelvet.
– Haitis myndigheter m? vise lederskap n?r det gjelder ? s?rge for husv?re, helsehjelp, utdanning og ?konomisk utvikling. Men to ?r etter jordskjelvet er de fortsatt helt avhengige av hjelp for ? bygge opp landet, sier Bj?rn?y.

Dette har Plan gjort de Haiti siste to ?r:
F?tt 31.000 barn tilbake til skolen
Bygget 257 klasserom
Fasiliteter traumehjelp til 14.000, 12.000 av disse barn
Bidratt til ? skaffe arbeid til 36.000 mennesker
Satt opp mer enn 22.000 telt
Bygget 100 sm? hus for m?dre med sm? barn i samarbeid med en irsk NGO
N?dd ut til mer enn 40.000 mennesker med tiltak mot kolerasmitte
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy