Politikk

Frykter etnisk og religi?s rensing av minoriteter i Irak

Norsk Folkehjelps partnere som har kontakter i de ISIL-kontrollerte omr?dene i Irak melder om forf?lgelse, drap og det som kan ligne etnisk og religi?s rensing av minoriteter.
?Aldri f?r har byen Mosul v?rt uten tilstedev?relse av kristne? skriver Norsk Folkehjelps partner, Al Mesalla i Kurdistan, i en oppdatering til Norsk Folkehjelp.
De militante islamistene i Den islamske staten og Levanten (ISIL) legger stadig st?rre omr?der i det nordlige Irak under sin kontroll. Det er de ikke-muslimske religi?se minoritetene, som kristne, yezider og mandeiske sabeere, samt etniske grupper som turkmenere, shabaker og kurdere, som rammes hardest av ISILs brutale fremferd. Minoritetsgrupper og kvinner er s?rlig s?rbare. I sin rapport melder Al Mesalla om omfattende krigsforbrytelser og brudd p? menneskerettigheter:
?Den 10. juni 2014 inntok ISIL byen Mosul og jaget alle kristne ut av byen, i tillegg til Yazidi, Shabak og Turkmenere. ISIL gav Mosuls innbyggere valget mellom ? konvertere til radikal Islam, betale ekstra skatt til islamske Sharia-domstoler eller ? d?. De aller fleste valgte ? flykte. Det er knapt etniske minoriteter igjen i byen?, melder Al Mesalla.
I tillegg er kirker og kristne historiske steder ?delagt og rasert. Al Mesalla skiver videre:
?15. juli var en trist dag for menneskene i Talafer. ISIS angrep byen og tok kontroll over distriktet, som huset mer enn 220 000 Turkmenere. ISIS drepte sv?rt mange og titusener m?tte flykte, deriblant til byen Sinjar. Den 3. august erobret ISIL ogs? Sinjar og flere n?rliggende landsbyer, og innbyggere flyktet opp i fjellene?
I f?lge FN har s? mange som 200.000 mennesker s?kt tilflukt i Sinjar-fjellene, if?lge FN. If?lge nyhetsbyr?et DPA er det flere hundre yezidi-familier blant flyktningene.
?Folk som er jaget avg?rde har hverken tak over hodet, medisiner eller mat, og st?r overfor en humanit?r katastrofe. If?lge medier er flere titalls personer kidnappet og flere hundre arrestert. I tillegg blir kvinner seksuelt trakassert? skriver Al Mesalla, og legger til:
?Irak er p? vei til ? bli en nasjon uten minoriteter. Veldig mange har flyktet til de kurdiske omr?dene, hvor de f?r beskyttelse. Sp?rsm?let er hvor lenge kurdiske myndigheter kan st? imot ISILs fremferd, og yte beskyttelse til de som stadig s?ker ly i de kurdiske omr?dene?
? Vi er dypt bekymret over den siste m?nedens utvikling og mangelen p? internasjonalt engasjement, sier generalsekret?r i Norsk Folkehjelp, Liv T?rres, i en pressemelding tidligere denne uken. http://www.folkehjelp.no/Nyheter/2014/Bekymret-for-ISILs-fremmarsj-i-Irak-og-Syria
Norsk Folkehjelp stiller seg bak Al Mesallas bekymring:
? V?r klare holdning er at Norge b?r forsterke sin st?tte til kurderne ytterligere. Kurdistan-regionen i Irak er n? er en av f? moderate og stabile politiske krefter i omr?det. De kurdiske omr?dene i Syria har ogs? framst?tt som noen av de f? omr?dene i landet der sekul?re politiske krefter har evnet ? holde kontroll. V?re partnere i omr?det frykter en invasjon ogs? i de kurdiske omr?dene b?de i Syria og Irak, sier T?rres, og legger til:
? Vi etterlyser en tydelig plan som sier noe om hva og p? hvilken m?te Norge og det internasjonale samfunnet vil adressere denne sv?rt alvorlige situasjonen vi ser som f?lge av ISILs ekspansjon i regionen. Denne ekspansjonen kan utvikle seg til en st?rre sikkerhetstrussel globalt enn hva vi tidligere har sett.

For sp?rsm?l og utdypende kommentarer, kontakt seniorr?dgiver i Norsk Folkehjelp Trude Falch, telefon +47 982 33 186

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanit?re solidaritetsorganisasjon. V?r visjon er solidariet i praksis.

Facebook.com/folkehjelp
Twitter.com/norskfolkehjelp

1000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy