Valg

Frykter vinteren vil ta liv

Situasjonen for 1,6 millioner irakerne p? flukt i de kurdiske omr?dene nord i Irak g?r fra vondt til verre: ? Regionen er under ekstremt press. Vinteren har begynt sitt inntog og lite er gjort for ? komme kulde og sn? i forkj?pet. Vi frykter at liv vil g? tapt, sier utenlandssjef i Norsk Folkehjelp, Kathrine Raadim.
Myndighetene i Baghdad har overlatt ansvaret for egne innbyggere til Kurdistan. Norske myndigheter m? legge press p? Baghdad
Irakiske familier p? flukt lever under ekstreme forhold, vinteren st?r for d?r
Minoritetene blant de mest utsatte
? Det synes som at irakiske myndigheter i Baghdad har overlatt ansvaret for egne innbyggere fullstendig til Kurdistan. Hadde Baghdad tatt sin del av ansvaret ville bildet sett helt annerledes ut, sier Raadim, og forklarer:
? L?nninger og pensjoner til irakere som har flyktet til Kurdistan er stanset, noe som gj?r dem avhengige av n?dhjelp. I tillegg har Kurdistans andel av nasjonalbudsjettet blitt holdt tilbake av myndighetene i Baghdad helt siden januar i ?r, og offentlige l?nninger i Kurdistan blir derfor ikke utbetalt. N? m? norske myndigheter legge et betydelig press p? Baghdad og f? dem til ? ta sin del av ansvaret, mener Raadim.
Siden juni i ?r har 800 000 mennesker flyktet fra ISILs voldshandlinger til Kurdistan. Til sammen utgj?r flyktningene i Kurdistan, som ogs? innbefatter syriske flyktninger, ? del av befolkningen.
Nylig bes?kte Raadim 15 internt fordrevne familier som har s?kt ly i en liten lokal skole i en landsby i Kurdistan. Verken landsbyens barn eller flyktningbarna f?r derfor g?tt p? skole.
? Majoriteten s?ker ly i uferdige bygninger, nedlagte lagere eller offentlige parker, som verken gir beskyttelse for kulde eller vinterstormer. I tillegg til d?rlige sanit?re forhold og mangel p? mat og rent vann er det stor mangel p? varme kl?r, tepper og brensel, sier Raadim.
? De lokale myndighetene har ikke kapasitet til ? dekke de enorme behovene som internflyktningene har for ? kunne overleve gjennom vinteren.
I f?lge OCHA er 80 000 internt fordrevne familier uten noen form for assistanse i m?te med vinteren, med temperaturer som kan komme ned i 16 minus. Minoritets-gruppen jezidiene er blant de som har det ekstra vanskelig: ? I tillegg til ? bo under sv?rt kummerlige forhold er mange sterkt traumatisert etter ISILs fors?k p? folkemord p? denne minoriteten tidligere i ?r.
Raadim forteller at de regionale myndighetene mobiliserer det de kan sammen med lokalsamfunn og frivillige organisasjoner for ? hjelpe de som er verst utsatt, men de trenger hjelp utenfra:
? Norsk Folkehjelps partnere jobber tett med lokale myndigheter og organisasjoner for ? bidra med hjelp og st?tte. Deres kunnskap om lokale forhold gj?r det mulig ? finne fram til de som har st?rst behov for hjelp, sier Raadim.
Kathrine Raadim har reist videre til Tyrkia, og befinner seg i dag i grenseomr?dene mot Syria/Kobani. Hun er tilgjengelig for kommentar p? telefon +47 911 31 844 / +47 982 33 186 (Trude Falch).

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanit?re solidaritetsorganisasjon. V?r visjon er solidariet i praksis.

Facebook.com/folkehjelp
Twitter.com/norskfolkehjelp

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy