Kulturpolitikk

Funksjonshemmede glemmes i norsk bistand

En milliard mennesker i verden har en form for funksjonsnedsettelse[i], og de fleste bor i fattige land. Til tross for dette viser en ny rapport at disse ekskluderes i norsk utviklingsarbeid.
Rapporten som legges frem av Norad fredag 2. mars, viser at mindre enn 2 prosent av all norsk bistand har g?tt til funksjonshemmede i perioden 2000-2010. [ii]
– Denne rapporten tyder p? at norsk bistand ikke n?r ut til dem som trenger det mest. Det er sv?rt bekymringsverdig. I v?rt arbeid ser vi at barn med funksjonsnedsettelser er spesielt s?rbare; de stenges ute fra skolegang og er oftere utsatt for vold, sier Helen Bj?rn?y, generalsekret?r i Plan Norge.
Rapporten er en evaluering av st?tten til funksjonshemmede i norsk bistand i perioden 2000-2010. For mer enn ti ?r siden vedtok Utenriksdepartementet en handlingsplan for inkludering av funksjonshemmede i utviklingsarbeid, og Norad laget retningslinjer til ? f?lge opp handlingsplanen. Norad-rapporten viser at lite har skjedd i praksis. F? norske bistandsakt?rer kjente til at Norge har et slikt rammeverk, og ingen har blitt bedt om ? rapportere p? hvordan de har inkludert funksjonshemmede i sine prosjekter siden 2000.
– Dette viser at diskriminering av funksjonshemmede ogs? skjer innen bistand. Norge liker ? se seg selv som et foregangsland innen menneskerettigheter og inkludering, men dette gjelder tydeligvis ikke bistanden, sier Rikke B?kkevold, daglig leder i Atlas-Alliansen. B?kkevold leder paraplyorganisasjonen som i samarbeid med partnere i S?r arbeider for ? styrke funksjonshemmedes levek?r i fattige land.
– Det er p? h?y tid ? sette i gang med tiltak som inkluderer funksjonshemmede i praksis og ikke bare p? papiret. Man m? forvente at norske myndigheter f?lger opp sine egne forpliktelser. Inkludering av funksjonshemmede skjer ikke av seg selv, det m? satses aktivt p? og legges til rette for, sier B?kkevold.
Plan Norge nevnes i rapporten som et godt eksempel p? en organisasjon som har tatt tydelige grep for ? bli bedre p? ? inkludere funksjonshemmede i sitt arbeid. Plan Norge og Atlas-Alliansen har hatt et strategisk samarbeid siden 2009, for ? l?re av hverandres erfaring og kompetanse p? bistandsarbeid med barn og funksjonshemmede.
-Vi er stolt over ? f? positiv omtale i rapporten, men vi er ogs? klar over at vi fremdeles har mye ? l?re. Vi vil fortsette ? jobbe for at alle barn, inkludert barn med funksjonshemming, skal f? oppfylt sine rettigheter, sier Helen Bj?rn?y.
Norge har signert og skal ratifisere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelser (CRPD). Konvensjonen forplikter Norge til ? inkludere funksjonshemmede i all norsk bistand.
For mer informasjon, kontakt:
Daglig leder i Atlas-alliansen: Rikke B?kkevold, mob.: 93 41 03 72
Kommunikasjonsr?dgiver i Plan Norge: Ellen H?vik, mob.: 918 61 822
[i] WHO og Verdensbanken, World Report on Disability 2011
[ii] Norad, Mainstreaming disability in the new development paradigm – Evaluation of Norwegian support to promote the rights of persons with disabilities, side 27, table 3
Plan Norge – 75 ?r for og med barn0000

Similar Posts