Valg

Gammeldags innretning – ikke nok til humanit?r n?dhjelp

Norsk Folkehjelp er skuffet over at man ikke lenger ?nsker ? bruke én prosent til bistand i en situasjon hvor denne st?tten trengs enda mer enn vanlig.

-Statsbudsjettet blir lagt fram i en ekstraordin?r situasjon med flere store kriser i verden enn det har v?rt siden andre verdenskrig. Vi burde dermed satset mer p? ? hjelpe de i verden som trenger det mest. I stedet ser vi at andelen g?r ned, sier generalsekret?r i Norsk Folkehjelp, Liv T?rres.
Regjeringen hadde ogs? varslet en demokratisatsing. Den kan vi ikke se i statsbudsjettet. I stedet velger regjeringen gammeldagse virkemidler: ? konsentrere bistanden til noen f? av de fattigste landene. Forskjellene mellom land minsker, mens forskjellene internt i land ?ker.

-De fleste fattige i verden bor ikke i de fattigste landene. De bor i mellominntektsland og er fattige p? grunn av ressursfordelingen i disse landene. Hva er Norges strategi for ? n? dem? Norsk Folkehjelp kommer til ? m?tte fase ut bistand i flere av disse landene dersom ikke Stortinget er mer ansvarlige enn Regjeringa, sier T?rres.

For lite til de humanit?re krisene
Verden opplever fire enorme kriser; Syria, Irak, S?r-Sudan og Den Sentralafrikanske republikken. Disse krisene er s? store at selv Afghanistan, Gaza og ebola-epidemien blir nummer to-kriser.
-Regjeringen ?ker bistanden til humanit?r n?dhjelp med 420 millioner. Det er et skritt i riktig retning, men bare et museskritt n?r vi burde l?pt, sier T?rres.
-Vi har tidligere krevd en milliard ekstra til humanit?r n?dhjelp. Siden den gang har behovene vokst. Det hadde v?rt mulig ? gi dette hvis man bare hadde opprettholdt m?let om at 1 % av statsbudsjettet skal g? til de i verden som mest trenger hjelp. N?r de ikke gj?r dette har regjeringen sviktet.
-Verden ikke har opplevd tilsvarende kriser siden andre verdenskrig. Da er det ikke mye forlangt at verdens rikeste land bruker en krone p? andre for hver 99ende krone vi bruker p? oss selv.
Summen av de store krisene i verden gj?r at det er ekstra vanskelig for FN og hjelpeorganisasjoner ? hjelpe alle de som er avhengige av det.
Gammeldags bistand
Satsingen p? rettferdig fordeling er renset ut av bistandspolitikken, mens man satser p? at investeringer skal dryppe ned til de fattige.

-Vi vet av erfaring at det ikke skjer uten demokrati, sterke organisasjoner og god fordelingspolitikk, sier T?rres.
-Krisene i verden er det mest akutte. Samtidig s? ser vi at disse krisene er menneskeskapte. Det betyr at det er viktig ? fortsatt jobbe for ? forebygge slike kriser. Det gj?res gjennom st?tte til sivilsamfunn, til omfordeling av makt og ressurser og gjennom arbeidet for godt styresett. I stedet for ? satse p? sivilsamfunn velger regjeringa ? kutte i denne posten, sier T?rres.

For ytterligere kommentarer, kontakt utlandssjef Kathrine Raadim i Norsk Folkehjelp, tlf 911 31 844

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanit?re solidaritetsorganisasjon. V?r visjon er solidariet i praksis.

Facebook.com/folkehjelp
Twitter.com/norskfolkehjelp

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy