Partier

G?r inn for jordmorstyrte f?destuer i vest

Norge skal i 2011 betale Guyana 225 millioner kroner etter at det er bekreftet at landet hadde minimale klimagassutslipp fra avskoging gjennom fjor?ret. Guyana skal fortsette sin omlegging til en lavkarbon?konomi, og forbedre styringen av skogsektoren.
– Dette er et historisk skritt, ikke bare for skogpartnerskapet mellom Norge og Guyana, men for verdens innsats for ? bremse avskogingen og bekjempe klimaendringene. Norge er ledende i arbeidet med ? anerkjenne den sentrale rollen regnskog spiller ved ? beskytte millioner av mennesker fra klimakatastrofe, sier Guyana?s president Bharrat Jagdeo.
– President Jagdeos visjon om lavkarbonutvikling for Guyana er omfattende og ambisi?s. Jeg er stolt av at Norge gjennom dette samarbeidet b?de bidrar til ?konomisk utvikling i Guyana og kampen mot klimaendringer. Dette er en modell vi h?per flere land vil f?lge, sier milj?- og utviklingsminister Erik Solheim.
Dette er den andre utbetalingen i samarbeidet mellom Norge og Guyana. Den er basert p? en uavhengig verifisert analyse av Guyanas oppn?dde resultater, ut fra avtalte niv?er for klimagassutslipp. Hvis Guyana oppfyller kravene i avtalen, kan de totale utbetalingene bli 1,5 milliarder kroner innen 2015. Pengene vil gj?re Guyana i stand til ? gjennomf?re sin strategi for lavkarbonutvikling (Low Carbon Development Strategy), som inneb?rer at landet kan legge om sin ?konomi de kommende ?rene.
Pengene for 2011 vil overf?res til Guyanas REDD+ Investment Fund (GRIF), som administreres av Verdensbanken, i l?pet av f? uker. Midler fra fondet kan brukes til prosjekter n?r Verdensbanken, den inter-amerikanske utviklingsbanken eller FNs utviklingsprogram (UNDP) har gjennomg?tt og godkjent de milj?messige og sosiale konsekvensene av prosjektene, og prosjektene er godkjent av styringskomiteen i fondet. Mulige prosjekter kan blant annet inkludere ren energi, nye arbeidsplasser som letter presset p? regnskogen, helse, utdanning og tilpasning til klimaendringer.
I l?pet av det siste ?ret har Guyana som ledd i avtalen begynt etableringen av et system for ? m?le og overv?ke avskoging og skogforringelse. De f?rste resultatene av dette arbeidet viser at Guyanas avskoging er langt lavere enn tidligere antatt.
Under en pressekonferanse i Georgetown natt til i dag offentliggjorde landene et oppgradert avtaledokument. Det tar h?yde for de nye tallene for Guyanas avskoging og presenterer en ny modell for utregninger av st?tten til Guyana.
Med den nye insentivstrukturen vil det l?nne seg for Guyana ? bevare mest mulig av sitt n?v?rende skogareal intakt, og minimum 99,5 prosent. Dersom avskogingen et ?r overstiger 0,1% vil norsk st?tte for dette ?ret bortfalle. Innenfor rammen av dette vil landet kunne fortsette med gruvedrift og b?rekraftig skogbruk, noe som gir arbeidsplasser og nasjonale inntekter. Dette skal skje i tr?d med h?ye standarder for styring av skogsektoren, og uten at det avtalte taket for avskoging og skogdegradering overstiges.
– Hvis vi skal vinne kampen mot klimaendringene trenger vi et skifte i den globale ?konomien som verden ikke har sett maken til. Det m? gjennomf?res uten ? ?delegge levebr?det til menneskene som ikke har gjort noe for ? for?rsake problemene som v?r planet n? st?r overfor, sier Guyanas president Bharrat Jagdeo.
– Gjennom dette partnerskapet kan vi vise at ?konomisk utvikling og kampen mot klimaendringer kan kombineres. Det vil bli krevende for Guyana ? holde avskogingen p? dagens lave niv?, men gjennom samarbeidet vil vi bidra til ? gj?re det mulig, sier Erik Solheim.
Kontaktperson: Kommunikasjonsr?dgiver Elisabeth Brinch Sand, 93247007,
For detaljer om skogsamarbeidet med Guyana, avtaledokumenter og bakgrunnsmateriale, se www.regjeringen.no/guyana og www.lcds.gov.gy 0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy