Diplomati

Gassnova inviterer til ? gjennomf?re mulighetsstudie

18-04-2013 14:42 Gassnova SF Gassnova har f?tt i oppdrag ? se p? mulighetene for ? realisere fullskala CO2-h?ndtering utover prosjektet p? Mongstad. Foretaket inviterer n? relevante selskaper til ? gjennomf?re en mulighetsstudie for CO2-h?ndteringsanlegg ved sin virksomhet.

Gassnova har f?tt i oppdrag ? se p? mulighetene for ? realisere fullskala CO2-h?ndtering utover prosjektet p? Mongstad. Foretaket inviterer n? relevante selskaper til ? gjennomf?re en mulighetsstudie for CO2-h?ndteringsanlegg ved sin virksomhet.
Gassnova har gjennomf?rt en omfattende kartlegging av eksisterende og potensielle CO2-utslippskilder i Norge. Resultatet av kartleggingen er presentert i rapporten ?Mulighetsomr?det for realisering av fullskala CO2-h?ndtering i Norge?.
Gassnova videref?rer n? arbeidet og ?nsker ? f? gjennomf?rt mulighetsstudier av CO2- h?ndteringsanlegg for utslipp over 400 000 tonn CO2/?r. Med CO2-h?ndteringsanlegg menes anlegg for fangst, transport og lagring av CO2, eventuelt CO2 til ?kt oljeutvinning.
Gassnova inviterer derfor selskaper som har eller planlegger landbasert virksomhet i Norge, utover Mongstad, med et ?rlig CO2-utslipp over 400 000 tonn/?r til ? gjennomf?re en mulighetsstudie for et CO2-h?ndteringsanlegg ved sin virksomhet. Studien vil bli finansiert av Gassnova.
Interesserte selskaper inviteres med dette til ? delta i prekvalifisering for arbeidet ved ? sende inn n?dvendig dokumentasjon. Invitasjonen er kunngjort p? doffin.no.
Prekvalifiserte selskaper vil deretter kunne motta n?dvendig anbudsforesp?rsel. Midler vil bli tildelt etter evaluering av selskapets tilbud.
Planlagt oppstart av studiearbeidet er oktober 2013, med sluttrapport mars/april 2014. Disse vil evalueres av Gassnova, og resultatene vil offentliggj?res i 2014.
Om Gassnova:
Gassnova skal legge til rette for teknologiutvikling og -modning p? bred basis, og slik bidra til ? redusere kostnader og risiko for CO2-h?ndtering. Videre skal Gassnova f?lge opp statens CO2-h?ndteringsprosjekter, ivareta myndighetens interesser og fungere som r?dgiver.
For mer informasjon: gassnova.no.
Kontaktinformasjon:
Administrerende direkt?r Tore Amundsen, tlf. 900 51 222
Direkt?r Eksterne relasjoner Tove Dahl Mustad, tlf. 970 50 537

Gassnova SF er statens foretak for CO2-h?ndtering. Gassnova stimulerer til forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi ved ? yte finansiell st?tte gjennom CLIMIT-programmet, og medvirker dessuten til at teknologien realiseres i industrielle fullskala pioneranlegg. Vi samarbeider b?de nasjonalt og internasjonalt slik at teknologien kan f? bred anvendelse. Gassnova er ogs? r?dgiver overfor myndighetene i sp?rsm?l knyttet til CO2-h?ndtering.
Gassnova holder til i Porsgrunn. Vi har i dag ca 40 ansatte.0000

A to już wiesz?  UNHCR report shows health services for Syrian refugees increasingly overstretched

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy