Politikk

Gaza: N?dhjelpsarbeidet i gang

Norsk Folkehjelp signerte mandag kontrakter med fem lokale partnere og leveransen av n?dhjelp til den hardt rammede befolkningen er n? i gang.

? Det er massive ?deleggelser vi n? ser i Gaza. Omfattende innsats fra verdenssamfunnet er p?krevet, sier Norsk Folkehjelps landdirekt?r i Palestina, Jenny Oskarsson.
? Omfanget av skadene er mye st?rre etter denne krigen enn de to foreg?ende i 2008/2009 og i 2012. Det gjelder b?de ?deleggelsen av bygninger og viktig infrastruktur, antall drepte og s?rede, antall internflyktninger, antall mennesker rammet av mentale traumer og behovet for n?dhjelp generelt, sier Oskarsson.
Lokale partnere er mer effektivt
Norsk Folkehjelp undertegnet samarbeidsavtaler med fem lokale partnerorganisasjoner i g?r.
? Norsk Folkehjelp samarbeider med lokale organisasjoner i Gaza fordi det er v?r erfaring at det er b?de raskere og mer effektiv ? benytte deres lokale kunnskap og nettverk. Etter krigen i 08-09 s? vi at en stor mengde internasjonale organisasjoner som hverken var koordinerte eller tok tilstrekkelig hensyn til lokal kunnskap inntok Gaza. Vi ?nsker ? bidra til at lokale organisasjoner kan lede an i n?dhjelpsarbeidet, fortsetter Oskarsson.
Mahmoud Hamada som er programkoordinator for Norsk Folkehjelp i Gaza forteller at organisasjonen n? vil gi ?konomisk st?tte til partnerorganisasjonene slik at de blant annet kan dele ut pakker med n?dvendige husholdningsartikler til interne flykninger, folk som bor i uformelle leire eller har s?kt tilflukt hos slektninger og venner.
? Husholdningsartiklene blir kj?pt inn p? det lokale markedet, forteller Hamada.
? Pakkene best?r av ting som s?pe, shampo og andre hygieniske artikler, kj?kkenredskaper, og kl?r til kvinner og barn. Noen av partnerne vil ogs? dele ut b?rbare vanntanker og fiskegarn til lokale fiskere, sier han.
1275 familier vil motta slike pakker n?. Inkludert kvinner og barn vil minst 6000 mennesker f? hjelp p? denne m?ten i den f?rste distribusjonen.
FN: Alle barn i Gaza har traumer
If?lge FN trenger over 373 000 barn traumebehandling etter de brutale krigsopplevelsene de har gjennomg?tt de siste ukene. Samtidig understreket FN at alle barna p? Gaza sannsynligvis har st?rre eller mindre traumer som f?lge av krigen. Barn helt nede i 6-?rsalderen har allerede opplevd tre traumatiske kriger i sine korte liv og de vonde opplevelsene vil aldri bli glemt. Norsk Folkehjelp st?tter arbeidet for ? gi et tilpasset utdanningstilbud til disse barna, inkludert fritidsaktiviteter, psykososial oppf?lging og avlastningsklasser.
Det er ogs? et stort behov for ? rehabilitere jordbruksomr?der som er bombet i stykker ? dette er n?dvendig for ? sikre at matproduksjonen gjenopptas s? raskt som mulig i Gaza.
? 44 prosent av Gazastripen ble erkl?rt milit?rt omr?de av Israel under krigen og vi antar at det meste av jordbrukslandet og vanningsanleggene i dette omr?det er ?delagt og m? rehabiliteres. Noe er kanskje umulig ? rehabilitere fordi det er s? ?delagt, sier Jenny Oskarsson.
Israel bombet fiskeribedrifter over hele Gaza. B?ter og fiskeutstyr er ?delagt og m? erstattes. P? grunn av Israels p?g?ende hindringer av yrkesutf?relsen til Gazas fiskere er 95 prosent av dem avhengige av ekstern bistand. V?re partnere vil reparere b?ter og dele ut utstyr slik at fiskeriene ogs? kan komme i gang igjen i Gaza, avslutter Oskarsson
For mer informasjon kontakt:
Jenny Oskarsson mobil: +972 59 941 3810 epost: [email protected]

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanit?re solidaritetsorganisasjon. V?r visjon er solidariet i praksis.

Facebook.com/folkehjelp
Twitter.com/norskfolkehjelp

0100

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy